Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ: Μήνας Φεβρουάριος 2014

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2014 ανήλθε σε 857.448 άτομα.  Από αυτά 431.523 (ποσοστό 50,33%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 425.925 (ποσοστό 49,67%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 356.855 είναι <άνδρες> (ποσοστό 41,62%) και οι 500.593 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 58,38%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 216.990 άτομα (ποσοστό 25,31%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 538.564 άτομα (ποσοστό 62,81%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 101.894 άτομα (ποσοστό  11,88%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 11.979 άτομα (ποσοστό 1,40%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  293.439 άτομα (ποσοστό 34,22%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 418.557 άτομα (ποσοστό 48,81%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 133.473 άτομα (ποσοστό 15,57%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 798.711 άτομα (ποσοστό 93,15%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 14.052 άτομα (ποσοστό 1,64%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 44.685 άτομα (ποσοστό 5,21%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα  Φεβρουάριο 2014 ανήλθε σε 205.269 άτομα όπου 62.858 (ποσοστό 30,62%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 142.411 (ποσοστό 69,38%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 83.181 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,52%) και οι 122.088  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,48%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 44.764 άτομα (ποσοστό 21,81%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 129.197 άτομα (ποσοστό 62,94%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 31.308 άτομα (ποσοστό  15,25%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 4.915 άτομα (ποσοστό 2,39%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 90.651 άτομα (ποσοστό 44,16%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 86.365 άτομα (ποσοστό 42,07%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 23.338 άτομα (ποσοστό 11,37%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 172.595 άτομα (ποσοστό 84,08%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 8.949 άτομα (ποσοστό 4,36%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 23.725 άτομα (ποσοστό 11,56%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων  για τον μήνα Φεβρουάριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 157.921 άτομα από τα οποία οι 110.982 (ποσοστό 70,28%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 46.939 (ποσοστό 29,72%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 76.064 είναι <άνδρες> (ποσοστό 48,17%)  και οι 81.857 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 51,83%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 29.844 άτομα (ποσοστό 18,90%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 115.397 άτομα (ποσοστό 73,07%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 12.680 άτομα (ποσοστό  8,03%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 979 άτομα (ποσοστό 0,62%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 60.032 άτομα (ποσοστό 38,01%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 75.346 άτομα (ποσοστό 47,71%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 21.564 άτομα (ποσοστό 13,65%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 131.656 άτομα (ποσοστό 83,37%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 7.607 άτομα (ποσοστό 4,82%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 18.658 άτομα (ποσοστό 11,81%).

 

Διαβάστε Επίσης  Νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 3.000 ανέργους 18-30 ετών

Κράτα το

Be the first to comment on "Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ: Μήνας Φεβρουάριος 2014"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!