Ισότητα: οι κανόνες της ΕΕ κατά των διακρίσεων ισχύουν τώρα και στα 28 κράτη-μέλη

Ισότητα: οι κανόνες της ΕΕ κατά των διακρίσεων ισχύουν τώρα και στα 28 κράτη-μέλη

Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, έχουν ήδη ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία όλων των κρατών μελών. Τώρα χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή τους στην πράξη. Αυτά είναι τα σημαντικότερα συμπεράσματα  έκθεσης που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση και η οδηγία για τη φυλετική ισότητα, που εγκρίθηκαν το 2000, έχουν ως στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι οδηγίες της ΕΕ αποτελούν πλέον τμήμα του εθνικού δικαίου και των 28 κρατών-μελών. Ωστόσο, στην έκθεση αναφέρεται ότι οι εθνικές αρχές δεν μπορούν ακόμη να διασφαλίσουν την παροχή αποτελεσματικής προστασίας στα θύματα διακρίσεων.

Από τα σοβαρότερα προβλήματα είναι ότι το κοινό δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο για τα δικαιώματά του και ότι οι υποθέσεις διακρίσεων δεν δημοσιοποιούνται ευρέως.

_____

Πηγή: Observatory on Combating Discrimination, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Ελλάδα, Τεύχος 2, Απρίλιος 2014.

Διαβάστε Επίσης  Γιατί η ΕΕ ζητάει την καλύτερη ρύθμιση της οικονομίας της πλατφόρμας;

Be the first to comment on "Ισότητα: οι κανόνες της ΕΕ κατά των διακρίσεων ισχύουν τώρα και στα 28 κράτη-μέλη"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!