Άμεσα μέτρα για να μην ακυρωθεί στην πράξη η προστασία αλλοδαπών για ανθρωπιστικούς λόγους ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

Δελτίο Τύπου, Αθήνα 2 Ιουνίου 2014: Τον κίνδυνο να μείνουν απροστάτευτες οι πιο ευάλωτες ομάδες αλλοδαπών, όπως τα θύματα ρατσιστικής βίας, θύματα εμπορίας ανθρώπων, ειδικές  κατηγορίες ανηλίκων και οι ασθενείς, καθώς και όσοι ήδη είχαν λάβει ειδική  άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, επισημαίνει ο Συνήγορος του  Πολίτη. Ο κίνδυνος είναι άμεσος επειδή ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης και  Κοινωνικής Ένταξης που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου, προβλέπει μεν την  χορήγηση αυτής της ειδικής άδειας, η ρύθμιση όµως που θα υλοποιεί αυτήν την πρόβλεψη δεν έχει ακόμη κατατεθεί στο Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, ο  Συνήγορος θεωρεί ότι πρέπει τουλάχιστον να παραταθεί η ισχύς της  προηγούμενης διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 3386/2005 μέχρι να υπάρξει νέα συνολική νομοθετική ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που είχε κατατεθεί στη Βουλή προέβλεπε τη συνέχιση της χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Η προτεινόμενη ρύθµιση μάλιστα χορηγούσε αυτήν την ειδική άδεια διαµονής επιπλέον στα θύµατα και τους ουσιώδεις μάρτυρες ρατσιστικών πράξεων, στους πολίτες τρίτων χωρών που απασχολήθηκαν με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας και στους πολίτες των οποίων απορρίπτεται αίτηση για διεθνή προστασία. Ο Συνήγορος είχε σχολιάσει με ικανοποίηση την προτεινόµενη αλλαγή του μεταναστευτικού κώδικα και είχε προτείνει για διευκόλυνση των αιτούντων, που διαµένουν εκτός Αττικής και θα μπορούσαν να  υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις, να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής των  σχετικών αιτήσεών τους στις οικείες αποκεντρωµένες διοικήσεις.
 
Η αντιπαράθεση όµως στη Βουλή κατά τη σχετική συζήτηση κατέληξε στην απόσυρση ολόκληρου του άρθρου περί ανθρωπιστικών λόγων που δικαιολογούν ειδική άδεια διαµονής, με αποτέλεσµα να δημιουργείται εν δυνάμει σημαντικό κενό για τους αλλοδαπούς που χρήζουν ειδικής προστασίας. Παρότι το υπουργείο είχε δεσµευθεί ότι θα επαναφέρει στη Βουλή τη ρύθµιση περί χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήµερα.
 
Ο Συνήγορος θεωρεί επιβεβληµένο να παραταθεί η ισχύς της προηγούµενης διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 3386/2005) μέχρι να υπάρξει νέα νομοθετική ρύθµιση. Η Aνεξάρτητη Aρχή ζητά επίσης να θεσπιστεί άµεσα ειδική διάταξη που θα διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους.

_____________

Πηγή: synigoros.gr

Διαβάστε Επίσης  Περί του σωφρονιστικού συστήματος και τα ειδικά μέτρα που διεκδικούν τα άτομα με αναπηρία

Be the first to comment on "Άμεσα μέτρα για να μην ακυρωθεί στην πράξη η προστασία αλλοδαπών για ανθρωπιστικούς λόγους ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!