Αναδρομική χορήγηση προνοιακού επιδόματος

O Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά γονέα που διαμαρτυρόταν για τη μη αναδρομική καταβολή προνοιακού επιδόματος για το ανήλικο παιδί του. Η Αρχή απευθύνθηκε στον αρμόδιο Δήμο και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ζητώντας να καταβληθεί αναδρομικά το επίδομα εφόσον σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο πρόκειται για παλαιό δικαιούχο που εντάχθηκε σε διαφορετική κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε και πραγματοποίησε την αναδρομική καταβολή του προνοιακού επιδόματος.

 — Το 2010 εξετάσθηκε για πρώτη φορά από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή το ανήλικο παιδί του αναφερόμενου και αναγνωρίσθηκε ως δικαιούχος του εξωιδρυματικού επιδόματος ΑΜΕΑ. Η ισχύς της γνωμάτευσης ήταν για δύο (2) χρόνια. Παρόλο που οι γονείς επιμελώς και εγκαίρως ξεκίνησαν τη διαδικασία επανεξέτασης για τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος από τον Ιούνιο του 2012, η πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ ολοκληρώθηκε μόλις τον Μάρτιο του 2013 και τότε άρχισε και η σχετική καταβολή.

Η αίτηση αναδρομικής καταβολής ποσού για την περίοδο αναμονής από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Μάρτιο του 2013 απορρίφθηκε από την υπηρεσία με την αιτιολογία ότι η γνωμάτευση είναι διαφορετική, το παιδί διαγνώστηκε σε άλλη κατηγορία αναπηρίας συνεπώς θεωρείται νέος δικαιούχος και δεν δικαιούται αναδρομική καταβολή.

Σύµφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την πιστοποίηση της αναπηρίας, η αρχική γνωμάτευση του παιδιού αλλά και η τελευταία εντάσσονται στην ίδια κατηγορία διαταραχών, ως σύνδρομα παράλυσης με την ίδια αρχική αιτία. Κατά συνέπεια δύσκολα κανείς μπορεί να οδηγηθεί νομίμως στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για νέο δικαιούχο. Σχετική εγκύκλιος που απαντά στην υπό εξέταση περίπτωση διευκρινίζει ότι η διαφοροποίηση εστιάζεται όχι στην ένταξη της κατηγορίας των δικαιούχων, αλλά στο είδος του επιδόματος και στο ύψος του ποσού.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε έγγραφο που απηύθυνε προς τον αρμόδιο ∆ήμο αλλά και προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τόνισε ότι με την αρχική γνωμάτευση διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του ανήλικου παιδιού οι προϋποθέσεις ένταξης στην αναπηρία και κατέστη δικαιούχος του επιδόματος αναπηρίας. Επεσήµανε λοιπόν ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση η επανεξέταση από υγειονοµική επιτροπή έχει κυρίως αποδεικτικό χαρακτήρα για τη συνέχιση της πληρωµής του. Κατά συνέπεια ο ∆ήμος οφείλει να επανεξετάσει την υπόθεση και να καταβάλει το ποσό αναδροµικά σύµφωνα με τη νέα κατηγορία που ορίζει η τελευταία γνωµάτευση, είτε να ζητήσει διευκρίνιση από τα ΚΕΠΑ για το εάν πρόκειται για νέα πάθηση και νέο δικαιούχο.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, πραγματοποιήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήμου η αναδρομική καταβολή στο δικαιούχο του επιδόματος.

 

synigoros.gr

Διαβάστε Επίσης  Γιατί η ΕΕ ζητάει την καλύτερη ρύθμιση της οικονομίας της πλατφόρμας;

Be the first to comment on "Αναδρομική χορήγηση προνοιακού επιδόματος"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!