Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και οι Ψευδαισθήσεις Εντολής

Οι ψευδαισθήσεις εντολής (command hallucinations) σε ανθρώπους που πάσχουν από ψυχώσεις μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για άλλους ανθρώπους, αποτελώντας μια σημαντική αιτία κλινικής και δημόσιας ανησυχίας. Αποδεικτικά στοιχεία για διαθέσιμες θεραπείες όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου αυτής της συμπεριφοράς, δεν υπάρχουν. Ωστόσο μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή γνωσιακής θεραπείας, έδειξε πως μπορεί να μειώσει το κίνητρο του ατόμου που πάσχει από ψύχωση να βλάψει, μη ακολουθώντας τις εντολές των “φωνών” και αμφισβητώντας τη δύναμη και επιρροή των ψευδαισθήσεων του.

Στη νέα αυτή τυχαιοποιημένη, μονά-τυφλή, ελεγχόμενη δοκιμή, επιλέχθησαν συμμετέχοντες από τρία κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου που βίωναν ψευδαισθήσεις εντολής για τουλάχιστον 6 μήνες, οδηγώντας σε σημαντικά επεισόδια βλάπτοντας τον εαυτό τους ή άλλους ανθρώπους. 98 από 197 συμμετέχοντες (50%) υποβλήθηκαν σε γνωσιακή θεραπεία για ψευδαισθήσεις εντολής παράλληλα με τη συνήθη θεραπεία και 99 συμμετέχοντες (50%) μόνο στη συνήθη θεραπεία. Στους 18 μήνες, 39 από τους 85 συμμετέχοντες (46%) της ομάδας που ακολουθούσε τη συνηθισμένη θεραπεία “συμμορφώθηκε” πλήρως με τις φωνές, σε σύγκριση με 22 από 79 συμμετέχοντες (28%) της ομάδας που ακολουθούσε τη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία παράλληλα με την συνήθη θεραπεία.

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που δείχνει μια κλινικά σημαντική μείωση της επικίνδυνης συμπεριφοράς που συνδέεται με τις ψευδαισθήσεις εντολής/φωνές. Σύμφωνα με τους ερευνητές περαιτέρω πολύπλοκες μελέτες απαιτούνται για τον εντοπισμό των πλέον σημαίνοντων στοιχείων της θεραπείας που μειώνουν την ισχύ των ψευδαισθήσεων αλλά και την επιρροή τους.

Πηγή: thelancet.com

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Η τυφλή υπακοή στην εξουσία: Το πείραμα του Milgram

Be the first to comment on "Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και οι Ψευδαισθήσεις Εντολής"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!