Ψυχική υγεία και ανθρώπινα δικαιώματα στον Καναδά

 

— Της Roslyn Shields, CAMH Senior Policy Analyst —

Την προηγούμενη Τετάρτη, είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ στην επίσημη παρουσίαση της νέας πολιτικής της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οντάριο  για την πρόληψη των διακρίσεων που έχουν ως αιτία τις αναπηρίες που σχετίζονται με προβλήματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων.

Η Ανώτατη Επίτροπος Barbara Hall παρουσίασε με αίσθημα υπερηφάνειας το συγκεκριμένο εργαλείο για αλλαγή πλεύσης στο πεδίο της κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, με μέλη του Συμβουλίου Ενδυνάμωσης των Ψυχικά Πασχόντων να επισημαίνουν ότι η νέα πολιτική θα βοηθήσει το Οντάριο να κατευθυνθεί (περισσότερο από κάθε άλλη φορά) προς τον άξονα κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η νέα πολιτική αναμένεται να βοηθήσει τους ανθρώπους και τους οργανισμούς να ορίσουν, να αξιολογήσουν και να επιλύσουν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με αναπηρίες που έχουν ως αίτιο τα προβλήματα ψυχικής υγείας και τις εξαρτήσεις, όπως την τροποποίηση των εργασιακών ωραρίων ώστε ορισμένοι υπάλληλοι να μπορούν να παρακολουθούν κανονικά συνεδρίες συμβουλευτικής ή την πραγματοποίηση τροποποιήσεων σε μία στεγαστική μονάδα για ένοικο που πάσχει από μετατραυματική διαταραχή άγχους. Είναι ξεκάθαρο ότι η συγκεκριμένη βοήθεια είναι απαραίτητη..

mental-health-disabilities-and-addictions-socialpolicy.gr-Canada

Παρόλη την προστασία που παρέχεται για τα άτομα με αναπηρίες υπό τις ρυθμίσεις του Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ,τα άτομα που βιώνουν αναπηρίες σχετιζόμενες με ψυχικές ασθένειες και εξαρτήσεις συνεχίζουν να αποτελούν θύματα διακρίσεων σε πολλούς τομείς της ζωής τους.

Σε μία προγενέστερη διαδικασία συμβουλευτικής σε επίπεδο επαρχίας, η Επιτροπή ανακάλυψε ότι τα άτομα που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες και οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν εξαρτήσεις εμφάνιζαν σημαντικά προβλήματα πρόσβασης και διατήρησης στέγης, εύρεσης και διατήρησης θέσης εργασίας/απασχόλησης, ενώ παράλληλα βίωναν άνιση και παρενοχλητική συμπεριφορά από έτερους παρόχους (κοινωνικών) υπηρεσιών.

Ορισμένες από τις συμπεριφορές αυτές πραγματοποιούνταν εκ προθέσεως, ορισμένες όμως οφείλονταν στην άγνοια ή τη μη κατανόηση της σχετικής νομοθεσίας.

Πηγή: camhblog.com

____

Σύνοψη της νέας πολιτικής της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οντάριο

Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αναπηρίες που σχετίζονται με προβλήματα ψυχικής υγείας ή εξαρτήσεις έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές και επίμονες διακρίσεις, στιγματισμό και κοινωνικό αποκλεισμό τόσο στη χώρα του Καναδά όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αναγνώριση αυτής της παραδοχής το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά απεφάνθη ότι:

Δεν τίθεται αμφιβολία ότι οι ψυχικά ασθενείς στην κοινωνία που ζούμε έχουν αντιμετωπίσει τη μειονεξία σε μία μακρά ιστορική πορεία και υπόκεινται γενικώς στην κοινωνική προκαταλήψη και στα αρνητικά στερεότυπα.

Παρόλη την επικράτηση των αρνητικών στάσεων, της προκατάληψης, των στερεοτύπων, της άγνοιας και της παρανόησης σχετικά με τους ανθρώπους με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν αναπηρίες που σχετίζονται με πρόβλημα ψυχικής υγείας ή εξάρτησης, ή αναμένεται να αναπτύξουν αντίστοιχη αναπηρία σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Οι έρευνες εκτιμούν ότι περίπου ένας στους πέντε ενήλικες στον Καναδά αναμένεται να αντιμετωπίσουν μία ψυχική ασθένεια ή εξάρτηση.

Εξαιτίας του ακραίου στίγματος που επιφορτίζει ορισμένες μορφές ψυχικών ασθενειών και εξαρτήσεων, πολλοί άνθρωποι ενδέχεται να φοβούνται να αποκαλύψουν την αναπηρία τους σε άλλους ανθρώπους. Μπορεί να ανησυχούν για τη δημιουργία αρνητικής ταυτότητας, το βίωμα αρνητικών συμπεριφορών από έτερους ανθρώπους, την απώλεια των θέσεων εργασίας τους ή της στέγης τους, ή την εμπειρία άνισης μεταχείρισης σε υπηρεσίες έπειτα από την αποκάλυψη ενός ζητήματος ψυχικής υγείας ή εξάρτησης. Ο φόβος διακρίσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει τους ανθρώπους να μην αναζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη για ένα ζήτημα ψυχικής υγείας ή εξάρτησης.

Η αρνητική εμπειρία ενός ανθρώπου μπορεί να περιπλακεί περαιτέρω όταν η διάκριση που βασίζεται σε μία αναπηρία που έχει ως αίτιο μία ψυχική ασθένεια ή μία εξάρτηση διατέμνεται με έτερες διακρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όπως ορίζονται και από τον Κώδικα περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Καναδά), όπως η φυλή, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ηλικία ή/και έτερη μορφή αναπηρίας κ.ο.κ . Επιπρόσθετα οι άνθρωποι με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες έχουν αυξημένη πιθανότητα να διαβιούν με χαμηλότερα εισοδήματα από ότι οι άνθρωποι που δεν αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, ενώ πολλοί εξ αυτών των ανθρώπων διαβιούν σε συνθήκες χρόνιας φτώχειας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα πολιτική της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οντάριο: ohrc.on.ca

Επιμέλεια άρθρου: Ντούνης Ανδρέας

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Η αργή πρόοδος αφήνει πίσω τις γυναίκες ευάλωτων ομάδων | #EIGEIndex

People with mental health disabilities or addictions have faced considerable and longstanding discrimination, stigmatization and social exclusion in Canada and across the world. In recognition of this, the Supreme Court of Canada has said:

There is no question but that the mentally ill in our society have suffered from historical disadvantage, have been negatively stereotyped and are generally subject to social prejudice.[1]

Despite the prevalence of negative attitudes, prejudice, stereotyping, ignorance and misunderstanding about people with psychosocial disabilities,[2] the reality is that many people have a mental health or addiction disability, or will develop one at some point in their lives. Research estimates that almost one in five Canadian adults will experience a mental illness or addiction.[3]

Because of the extreme stigma[4] around certain types of mental health disabilities and addictions, many people may be afraid to disclose their disability to others. They may worry about being labelled, experiencing negative attitudes from others, losing their jobs or housing, or experiencing unequal treatment in services after disclosing a mental health issue or addiction. Fear of discrimination can also result in people not seeking support for a mental health issue or addiction.

A person’s experience may be complicated further when discrimination based on a mental health disability or addiction intersects with discrimination based on other Code grounds, such as race, sex, sexual orientation, age or another type of disability, etc. People with psychosocial disabilities are also more likely to have low incomes than people without psychosocial disabilities, and many people live in chronic poverty.

The Ontario Human Rights Code (the Code) protects people in Ontario with mental health disabilities and addictions from discrimination and harassment under the ground of “disability.” This protection extends to five “social areas.”

  • When receiving goods, services and using facilities. “Services” is a broad category and can include privately or publicly owned or operated services including insurance, schools, restaurants, policing, health care, shopping malls, etc.
  • In housing, including private rental housing, co-operative housing, social housing and supportive or assisted housing.
  • When entering into contracts with others, including the offer, acceptance, price or even rejection of a contract.
  • In employment. Employment includes full-time and part-time work, volunteer work, student internships, special employment programs, probationary employment, and temporary or contract work.
  • When joining or belonging to a union, professional association or other vocational association. This applies to membership in trade unions and self-governing professions, including the terms and conditions of membership, etc.

– See more at: http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-discrimination-based-mental-health-disabilities-and-addictions#sthash.cddiDEGI.dpuf

People with mental health disabilities or addictions have faced considerable and longstanding discrimination, stigmatization and social exclusion in Canada and across the world. In recognition of this, the Supreme Court of Canada has said:

There is no question but that the mentally ill in our society have suffered from historical disadvantage, have been negatively stereotyped and are generally subject to social prejudice.[1]

Despite the prevalence of negative attitudes, prejudice, stereotyping, ignorance and misunderstanding about people with psychosocial disabilities,[2] the reality is that many people have a mental health or addiction disability, or will develop one at some point in their lives. Research estimates that almost one in five Canadian adults will experience a mental illness or addiction.[3]

Because of the extreme stigma[4] around certain types of mental health disabilities and addictions, many people may be afraid to disclose their disability to others. They may worry about being labelled, experiencing negative attitudes from others, losing their jobs or housing, or experiencing unequal treatment in services after disclosing a mental health issue or addiction. Fear of discrimination can also result in people not seeking support for a mental health issue or addiction.

A person’s experience may be complicated further when discrimination based on a mental health disability or addiction intersects with discrimination based on other Code grounds, such as race, sex, sexual orientation, age or another type of disability, etc. People with psychosocial disabilities are also more likely to have low incomes than people without psychosocial disabilities, and many people live in chronic poverty.

The Ontario Human Rights Code (the Code) protects people in Ontario with mental health disabilities and addictions from discrimination and harassment under the ground of “disability.” This protection extends to five “social areas.”

  • When receiving goods, services and using facilities. “Services” is a broad category and can include privately or publicly owned or operated services including insurance, schools, restaurants, policing, health care, shopping malls, etc.
  • In housing, including private rental housing, co-operative housing, social housing and supportive or assisted housing.
  • When entering into contracts with others, including the offer, acceptance, price or even rejection of a contract.
  • In employment. Employment includes full-time and part-time work, volunteer work, student internships, special employment programs, probationary employment, and temporary or contract work.
  • When joining or belonging to a union, professional association or other vocational association. This applies to membership in trade unions and self-governing professions, including the terms and conditions of membership, etc.

– See more at: http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-discrimination-based-mental-health-disabilities-and-addictions#sthash.cddiDEGI.dpuf

Be the first to comment on "Ψυχική υγεία και ανθρώπινα δικαιώματα στον Καναδά"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!