Αιτήσεις για την Επιταγή Εισόδου νέων από 18-24 ετών σε ιδιωτικές Επιχειρήσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση είναι από 29 Αυγούστου 2014 (12:00) έως και 20 Σεπτεμβρίου 2014 (24:00).

Αγροτικός τομέας – Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Ημέρες για την διεκπεραίωση: 730
Μέγιστος αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα: 6
Aριθμός ωρών κατάρτισης: 80
Ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 5
Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 25

Μεταποίηση, εμπόριο – Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Ημέρες για την διεκπεραίωση: 730
Μέγιστος αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα: 6
Aριθμός ωρών κατάρτισης: 80
Ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 5
Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 25

Παροχή υπηρεσιών (εστίαση, εκπαίδευση, οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες κλπ) – Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Ημέρες για την διεκπεραίωση: 730
Μέγιστος αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα: 6
Aριθμός ωρών κατάρτισης: 80
Ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 5
Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 25

Τεχνολογία και τεχνολογικά επαγγέλματα (ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ) – Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Ημέρες για την διεκπεραίωση: 730
Μέγιστος αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα: 6
Aριθμός ωρών κατάρτισης: 80
Ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 5
Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 25

Αίτηση Ωφελουμένου

Αγροτικός τομέας – Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ημέρες για την διεκπεραίωση: 730
Μέγιστος αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα: 6
Aριθμός ωρών κατάρτισης: 120
Ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 5
Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 25

Μεταποίηση, εμπόριο – Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ημέρες για την διεκπεραίωση: 730
Μέγιστος αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα: 6
Aριθμός ωρών κατάρτισης: 120
Ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 5
Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 25

Παροχή υπηρεσιών (εστίαση, εκπαίδευση, οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες κλπ) – Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ημέρες για την διεκπεραίωση: 730
Μέγιστος αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα: 6
Aριθμός ωρών κατάρτισης: 120
Ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 5
Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 25

Παροχή υπηρεσιών (εστίαση, εκπαίδευση, οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες κλπ) – Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ημέρες για την διεκπεραίωση: 730
Μέγιστος αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα: 6
Aριθμός ωρών κατάρτισης: 120
Ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 5
Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 25

Τεχνολογία και τεχνολογικά επαγγέλματα (ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ) – Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ημέρες για την διεκπεραίωση: 730
Μέγιστος αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα: 6
Aριθμός ωρών κατάρτισης: 120
Ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 5
Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 25

Αίτηση Ωφελουμένου

voucher.gov.gr

Διαβάστε Επίσης  Πρόσκληση για συμμετοχή ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας σε επιδοτούμενο πρόγραμμα από την Περιφέρεια Αττικής

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!