Η Νέα Ευαίσθητη σε Θέματα Φύλου Προσέγγιση για την Πολυδιάστατη Μέτρηση της Φτώχειας

Στο μηνιαίο τεύχος (Ιούλιος 2014) του CROP (το Συγκριτικό Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Φτώχεια του Διεθνούς Συμβουλίου Κοινωνικών Επιστημών) σχετικά με τις μεθόδους έρευνας στο πεδίο της φτώχειας η Δρ. Sharon Bessel – Διευθύντρια του Κέντρου Πολιτικής για Παιδιά του Australian National University ισχυρίζεται ότι:

  • Τα υφιστάμενα εργαλεία μέτρησης της φτώχειας δεν είναι ευαίσθητα σε θέματα φύλου και είναι «αντιμέτωπα» με (τουλάχιστον) τρείς περιορισμούς:
  1. Χρησιμοποιούν το νοικοκυριό, αντί για το άτομο, ως τη μονάδα ανάλυσης. Αυτό το γεγονός αποκρύπτει τις ανισότητες κατανομής πόρων και βαρών εντός των νοικοκυριών, οδηγώντας σε μία ανεπαρκή κατανόηση της έμφυλης φτώχειας.
  2. Στηρίζονται σε υφιστάμενες πηγές δεδομένων, που συχνά δεν συμπεριλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου, περιορίζοντας την προοπτική κατανόησης της έμφυλης φύσης της φτώχειας.
  3. Οι διαστάσεις της φτώχειας που μετρώνται καθορίζονται από τους ειδικούς, αντί να θεμελιώνονται στις προτεραιότητες και τις εμπειρίες όσων βιώνουν την κατάσταση της φτώχειας.
  • Ο Δείκτης Ατομικής Αποστέρησης (The Individual Deprivation Measure (IDM) παρέχει έναν νέο τρόπο μέτρησης της φτώχειας που εκλαμβάνει το άτομο ως τη μονάδα ανάλυσης και θεμελιώνεται σε έρευνα με ανθρώπους που έχουν βιώσει τη φτώχεια σε δεκαοχτώ κοινότητες σε επίπεδο έξι διαφορετικών χωρών.
  • Ο Δείκτης Ατομικής Αποστέρησης μπορεί να φέρει στο φως τις διαφορές στην έκταση και τη φύση της φτώχειας στο ατομικό επίπεδο, αποκαλύπτοντας τις έμφυλες διαφοροποιήσεις καθώς και έτερες κρίσιμες διαφορές μεταξύ των ατόμων.
  • Οι λεπτομερείς και εξατομικευμένες πληροφορίες που παρέχονται μέσω της χρήσης του Δείκτη Ατομικής Αποστέρησης παρέχουν τη βάση για σχεδιασμό πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας (anti-poverty policies) που μπορούν να έχουν απτά αποτελέσματα σε συγκεκριμένες ομάδες εντός ενός ευρύτερου πληθυσμού και για συγκεκριμένα ζητήματα – προβλήματα.
  • Ο Δείκτης Ατομικής Αποστέρησης (IDM) μπορεί να εφαρμοστεί από το τοπικό επίπεδο ως το εθνικό και το διεθνές επίπεδο.


Περισσότερες λεπτομέρειες: crop.org

 

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία για την ευημερία των παιδιών στα χρόνια της λιτότητας και μετά

Be the first to comment on "Η Νέα Ευαίσθητη σε Θέματα Φύλου Προσέγγιση για την Πολυδιάστατη Μέτρηση της Φτώχειας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!