Θεματικό Εργαστήριο: Παιδική φτώχεια, ανεργία των νέων και κοινωνική ένταξη

Παιδιά υπό δουλεία στον τομέα της αλιείας στην περιοχή Brong Ahafo της Γκάνα.

έκθεση unicef για την παιδική φτώχεια, παιδική φτώχεια, 2012 παιδική φτώχεια, socialpolicy.grΣυνδιοργάνωση: CROP, Ινστιτούτο Εργασίας (Institute of Labour), και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

19-21 Νοεμβρίου 2014/Αθήνα, Ελλάδα

Το συγκεκριμένο εργαστήριο θα εστιάσει στο κρίσιμο ζήτημα της παιδικής και νεανικής φτώχειας και θα προσπαθήσει να αναδείξει τις στρατηγικές επιλογές πολιτικής που είναι κατάλληλες για τη διάρρηξη του φαύλου κύκλου της διαγενεακής μεταβίβασης της φτώχειας. Η έλλειψη προστασίας κατά της παιδικής φτώχειας δεν στοιχειοθετεί απλώς μία παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά οδηγεί επίσης σε υψηλά κοινωνικά και οικονομικά κόστη. Η διαβίωση σε συνθήκες φτώχειας έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην παρούσα όσο και μελλοντική οικογενειακή και κοινωνική ζωή των συγκεκριμένων ατόμων.

Πως συνδέεται η παγκόσμια μείωση της άγριας ζωής με την παιδική δουλεία, socialpolicy.gr

Η συγκεκριμένη ιστορική στιγμή φαίνεται η κατάλληλη για την κριτική εκτίμηση της προόδου που έχει επιτευχθεί σε όρους μείωσης της παιδικής και νεανικής φτώχειας και της πρόσβασης σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση μπορεί να εμπλουτιστεί μέσω συζητήσεων αναφορικά με νέες θεωρητικές προσεγγίσεις τόσο για τις βραχυχρόνιες όσο και τις μακροχρόνιες αιτίες και συνέπειες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπρεπή εργασία ως κύριο παράγοντα κοινωνικής ένταξης.

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , socialpolicy.grΗ προθεσμία υποβολής εισηγήσεων εξέπνευσε στις 30 Μαίου 2014, ενώ οι εισηγήσεις τοποθετούνται στους εξής άξονες – ερευνητικά ερωτήματα:

  • Ποιές είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της παιδικής φτώχειας; Πώς μπορούμε να τις μετρήσουμε; Ποιοί παράγοντες είναι σημαντικοί;
  • Σε ποιό βαθμό η παιδική φτώχεια μειώνει τις πιθανότητες μελλοντικών επιτευγμάτων (εκπαίδευση , καριέρα, κ.ο.κ);
  • Ποιές είναι οι βέλτιστες στρατηγικές για τη μείωση της δομικής εξάρτησης μεταξύ της παιδικής φτώχειας, της νεανικής ανεργίας και της φτώχειας στην ενηλικιότητα;
  • Πώς πρέπει να σχεδιαστούν τα προγράμματα κατάρτισης με στόχο την βελτίωση της απασχολησιμότητας των φτωχών νέων ανθρώπων και τη μείωση της νεανικής ανεργίας; 
  • Οι διοργανωτές του θεματικού εργαστηρίου αποδέχθηκαν εισηγήσεις από ολόκληρο την υφήλιο, με προτιμώμενες τις συγκριτικές προσεγγίσεις (αν και όχι αποκλειστικά αυτές) στα ανωτέρω ζητήματα και θεματικές.

 

Πηγή: crop.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Εκδήλωση: Football Unites | Κοινωνική Ένταξη και Ποδόσφαιρο

Be the first to comment on "Θεματικό Εργαστήριο: Παιδική φτώχεια, ανεργία των νέων και κοινωνική ένταξη"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!