Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά

Το Πρόγραμμα «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά», υλοποιείται από την Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, ΑΡΣΙΣ, σε συνεργασία με το Δήμο Παύλου Μελά. Εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Κράτος και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πρόκειται για ένα Δίκτυο έξι κοινωνικών δομών που καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των κατοίκων του Δήμου που κρίνονται δικαιούχοι, παρέχοντας τους, σε συνδυασμό με την Υπηρεσία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, ολοκληρωμένη υποστήριξη.

 

Το Δίκτυο περιλαμβάνει τις εξής Δομές:

• Κοινωνικό Παντοπωλείο

• Δομή παροχής Συσσιτίων

• Κοινωνικό Φαρμακείο

• Δημοτικός Λαχανόκηπος

• Τράπεζα χρόνου

• Γραφείο Διαμεσολάβησης

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, είδη ένδυσης και υπόδησης και είδη ψυχαγωγίας σε τουλάχιστον 150 οικογένειες/άτομα δύο φορές το μήνα. Η δομή λειτουργεί στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 152, Αμπελώνες από Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00.

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου εξασφαλίζει σε καθημερινή βάση μεσημεριανά γεύματα σε 100 άτομα/οικογένειες κατοίκους του Δήμου που αδυνατούν να καλύψουν πρωτογενείς ανάγκες επιβίωσης. Η δομή λειτουργεί σε χώρο που παραχωρεί ο Κοι.Σ.Π.Ε στη διεύθυνση Λαγκαδά 196, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο προσφέρει φάρμακα οικιακής χρήσης, υγειονομικό υλικό πρωτοβάθμιας περίθαλψης και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε τουλάχιστον 100 κατοίκους του Δήμου που αποκλείονται από τη δημόσια υγεία. Η δομή λειτουργεί στη διεύθυνση Αγίας Μαρίνης 4, Πολίχνη από Δευτέρα έως την Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00.

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος παρέχει τη δυνατότητα καλλιέργειας 100 ατομικών μεριδίων έκτασης 50 τ.μ αρδευόμενης δημοτικής γης σε κατοίκους του Δήμου με σκοπό την οικονομική ενίσχυση τους. Η έκταση αυτή βρίσκεται στην περιοχή Μπαζούλη κοντά στην περιφερειακή οδό της πόλης και επί της ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού που ενώνει τη Δημοτική Κοινότητα Πεύκων με τη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης. Η δομή λειτουργεί από τη Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00.

Η Τράπεζα Χρόνου προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και αχρήματης ανταλλαγής υπηρεσιών και αγαθών σε όλους τους κατοίκους του Δήμου προάγοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συνοχή μεταξύ των πολιτών μέσω της δημιουργίας δικτύου αλληλοϋποστήριξης. Η δομή εδρεύει στη διεύθυνση Λήμνου 2 και Καζαντζίδη, στη Νικόπολη και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00.

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης παρέχει κοινωνικοϋποστηρικτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα σε κατοίκους του Δήμου. Αποτελεί την κεντρικό άξονα των δομών του Προγράμματος, προσφέροντας ενημέρωση και πληροφορίες για τις δράσεις τους. Βρίσκεται στη διεύθυνση Λήμνου 2 και Καζαντζίδη, στη Νικόπολη και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Παύλου Μελά. Ειδικότερα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και συγκεκριμένα των αστέγων και των ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ατόμων στο Δήμο Παύλου Μελά μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης.

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους :

●Στο Γραφείο Διαμεσολάβησης, Λήμνου 2 με Καζαντζίδη στην Κοινωνική Υπηρεσία, στη Νικόπολη.

●Στο πρώην Δημαρχείο στην Ευκαρπία.

●Στο Πολυιατρείο – στο Κοινωνικό Φαρμακείο, Αγίας Μαρίνας 4 στην Πολίχνη.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

●Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

●Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

●Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς εγγράφου της αστυνομίας

●Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

●Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

●Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.

 

Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου:

●Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

●Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού.

●Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

●Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Συντονιστικής Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου

●Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

●Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.

●Αντίγραφο, εφόσον υπάρχει, εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, ή του κοινωνικού λειτουργού της δομής, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).

●Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή /και σύνταξη ή /και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

●Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από τους υπεύθυνους κοινωνικούς λειτουργούς της δομής και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.

koinwnikesdomes.gr

Διαβάστε Επίσης  ΑΡΣΙΣ | Θέσεις εργασίας στο Κοινοτικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας στη Σάμο

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!