Μετανάστευση και Διακινούμενοι Εργαζόμενοι

Σήμερα, υπάρχουν περίπου 232 εκατομμύρια διακινούμενοι εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παγκοσμιοποίηση, οι δημογραφικές μετατοπίσεις, οι συγκρούσεις, οι εισοδηματικές ανισότητες και η αλλαγή του κλίματος ενθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους εργαζομένους και τις οικογένειές τους να διασχίσουν τα σύνορα σε αναζήτηση απασχόλησης και ασφάλισης.

Οι διακινούμενοι εργαζόμενοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη των χωρών προορισμού, ενώ οι χώρες προέλευσης επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από τα εμβάσματα και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής εμπειρίας.

Η διαδικασία μετεγκατάστασης συνεπάγεται πολύπλοκες προκλήσεις όσον αφορά την διακυβέρνηση, την προστασία των μεταναστών εργαζομένων, τις διασυνδέσεις μετανάστευσης και ανάπτυξης και τις διεθνείς συνεργασίες.

Παρά όμως τις όποιες θετικές εμπειρίες που μπορεί να υπάρχουν, η μετανάστευση εξακολουθεί να σχετίζεται με απαράδεκτες κακοποιήσεις στον τομέα της εργασίας, απέναντι στις οποίες η αδράνεια αποτελεί μια αποποίηση της ευθύνης.

 

Infographic: Ρυθμίζοντας μια δίκαιη μετανάστευση

Οι μισοί από όλους τους μετανάστες σε όλο τον κόσμο είναι εργαζόμενοι, όμως τα υπουργεία εργασίας και άλλοι κοινωνικοί εταίροι έχουν περιορισμένη επιρροή στις μεταναστευτικές πολιτικές.

Αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια πορίσματα νέας έκθεσης για τη μετανάστευση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, με την Έκθεση να διαπιστώνει επίσης ότι η μετανάστευση από χώρες του Νότου σε χώρες του Νότου να βρίσκεται σε άνοδο.

Infographic: Setting an ILO Agenda for Fair Migration

Πηγή: ilo.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Επείγουσα ανάγκη για αναθεώρηση του κοινωνικού συμβολαίου | Ετήσια Παγκόσμια Δημοσκόπηση της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας

Be the first to comment on "Μετανάστευση και Διακινούμενοι Εργαζόμενοι"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!