Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Π.Μ.Σ. ΄Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές΄ ακαδημαϊκού έτους 2014-15

κοινωνική πολιτική, ΠΜΣ Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική, Πρόγραμμα, Στόχοι, Πάντειο Πανεπιστήμιο, socialpolicy.grΤο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές», το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Το Π.Μ.Σ. είναι διάρκειας τριών εξαμήνων και δεν έχει δίδακτρα. Περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και στο δεύτερο εξάμηνο επιλέγεται ένας από τους δύο κύκλους μαθημάτων που προσφέρονται. Κατά το τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Κριτήρια για την επιλογή των εισακτέων είναι: ο βαθμός του πτυχίου, το πιστοποιητικό επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας, οι γραπτές εξετάσεις και η συνέντευξη.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. παρέχονται στη σελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση:

www.koinpolpanteion.gr

(ΣΠΟΥΔΕΣ→ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ).

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου από τις 28 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου 2014 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και διατίθεται στη διεύθυνση: www.koinpolpanteion.gr

(ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ → ΠΜΣ).

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ή ξένου ισότιμου ΑΕΙ (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ). Θα γίνουν δεκτοί όσοι έχουν βαθμό πτυχίου από 6,5 και άνω.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Επάρκεια σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) η οποία πιστοποιείται με την υποβολή πτυχίου ή με εξετάσεις στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης αποδεικνύεται από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου πανεπιστημίου ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους.
 • Δύο συστατικές επιστολές (για τους πτυχιούχους εκτός του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής).
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:

 • Κοινωνική Θεωρία
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία και
 • Κοινωνική Πολιτική.

Η ενδεικτική βιβλιογραφία και η εξεταστέα ύλη παρουσιάζονται αναλυτικά στη διεύθυνση:

www.koinpolpanteion.gr

(ΣΠΟΥΔΕΣ→ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ→

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

 • Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις  15, 17 και 19 Σεπτεμβρίου 2014.
 • Οι επιτυχόντες και στα τρία μαθήματα θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2014
 • και θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής στις 25 Σεπτεμβρίου 2014.

Η τελική επιλογή μεταξύ των επιτυχόντων θα γίνει με συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, του πιστοποιητικού επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας, των γραπτών εξετάσεων και της συνέντευξης.

Η Γραμματεία δέχεται αιτήσεις από 28 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου 2014 και παρέχει πληροφορίες καθημερινά από 10:00-13:00 στα τηλέφωνα: 210-9201381 και 210-9201036 και στις διευθύνσεις koinpol@panteion.gr και kostas_memos@yahoo.gr.

____

Πηγή: panteion.gr

Διαβάστε Επίσης  Νέο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Αγοράς Εργασίας

Be the first to comment on "Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Π.Μ.Σ. ΄Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές΄ ακαδημαϊκού έτους 2014-15"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!