Έκδοση / ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας ανασφάλιστου

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση ή την ανανέωση βιβλιαρίου ανασφάλιστου είναι:

1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από την Υπηρεσία).
2. Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα ομογενούς ή διαβατήριο.
3. Αντίγραφο Ε1 και εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους, αντίγραφο Ε9 (εάν υπάρχουν ακίνητα) και αντίγραφο Ε2 (εάν προκύπτουν μισθώματα).
4. Βεβαίωση από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα ότι δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το τρέχον έτος.
5. Οποιοδήποτε παραστατικό στοιχείο που να αποδεικνύεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ, από τον Δήμο, αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου κλπ.).
6. Για τους άνεργους, Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών).
7. Σε περίπτωση νοσηλείας, βεβαίωση εισαγωγής στο νοσοκομείο.
8. Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους
α) εάν είναι διαζευγμένοι θα προσκομίζουν το διαζευκτήριο
β) εάν είναι σε διάσταση θα προσκομίζουν ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο ή θα κάνουν υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
9. Για όσους επιδοτούνται από την Πρόνοια, αντίγραφο της σχετικής απόφασης.
10. Ανασφάλιστοι υπερήλικες άνω των 67 ετών, θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά για την χορήγηση της σύνταξης υπερηλίκων.
11. Για υπηκόους Κρατών-Μελών Ε. Ε. και Ε.Κ.Χ. άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας και το διαβατήριο.
12. Στην περίπτωση του ΟΑΕΕ οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν: α) βεβαίωση ότι δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη β) διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας από την Εφορία γ) σε περίπτωση μη διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας βεβαίωση για σοβαρό πρόβλημα υγείας.
13. Η υπηρεσία διενεργεί κοινωνική έρευνα όπου απαιτείται.

Για την έκδοση του βιβλιαρίου απαιτούνται επίσης 2 φωτογραφίες.

O Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει, ότι για την έκδοση ή την ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας, οι ανασφάλιστοι δημότες μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Πρόνοιας, που ανήκει ο Δήμος: Μεσογείων 448, τηλ.2132100603-2132100618.

Δήμος Αγ. Παρασκευής

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στη δεύτερη έκδοση κοινωνικών ομολόγων EU SURE

Be the first to comment on "Έκδοση / ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας ανασφάλιστου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!