Διαβουλεύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Ανάπτυξη και απασχόληση στο επίκεντρο της Αναπτυξιακής Ατζέντας του ΟΗΕ πέραν του 2015

Μια παγκόσμια κρίση που απαιτεί δράση σε παγκόσμιο επίπεδο

Αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κρίση απασχόλησης πρωτοφανών διαστάσεων. Η παγκόσμια ανεργία αυξήθηκε από 170 εκατομμύρια το 2007 σε σχεδόν 202 εκατομμύρια το 2012, τα 75 εκατομμύρια εκ των οποίων είναι νέες γυναίκες και άνδρες (στοιχεία από ILO). Η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης αυξάνει τις ανισότητες, αποδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και μειώνει την εμπιστοσύνη στην πολιτική ηγεσία και τα θεσμικά όργανα. Σχεδόν 900 εκατομμύρια εργαζόμενοι – ένας σε κάθε τρεις εργαζομένους – ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας των 2 δολαρίων και η εξάλειψη της φτώχειας θα είναι δυνατή μόνο μέσω σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας θα παραμείνει μια μεγάλη πρόκληση για όλες σχεδόν τις οικονομίες του κόσμου πέρα και από το έτος 2015. Για παράδειγμα, 470 εκατομμύρια θέσεις εργασίας απαιτούνται σε παγκόσμιο επίπεδο για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, μεταξύ του 2016 και 2030.

Η ώρα για δραστικές και τολμηρές πολιτικές και στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας κρίσης, είναι τώρα. Οι συζητήσεις για την Αναπτυξιακή Ατζέντα του ΟΗΕ πέραν του 2015, αντιπροσωπεύουν μια μοναδική ευκαιρία για να τοποθετηθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο επίκεντρο του νέου πλαισίου. Η ανάπτυξη και η απασχόληση αποτέλεσε ένα από τα 11 θέματα που τέθηκε σε παγκόσμια διαβούλευση, υποστηριζόμενο από σχεδόν 1 εκατομμύριο ανθρώπους, αναφορικά με  τι πρέπει να αντικαταστήσει τους Αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών.

Μερικές από τις βασικές συστάσεις από τους συμμετέχοντες της παγκόσμιας διαβούλευσης είναι:

  1. Υιοθέτηση ενός αυτόνομου στόχου για την απασχόληση στην ατζέντα του ΟΗΕ μετά το 2015 με σαφείς και μετρήσιμους δείκτες.
  2. Μετατόπιση της πολιτικής προσοχής και του δημόσιου λόγου από την ποσότητα στην ποιότητα της ανάπτυξης, εστιάζοντας σε μία μορφή ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και στη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων.
  3. Λαμβάνοντας υπόψη, το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για τους φτωχούς και πιο ευάλωτους, ως απαραίτητη προϋπόθεση για μία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.
  4. Αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτιών της ανεργίας και προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης, αναγνωρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι υπεύθυνες για την δομική αναδιάρθρωση μέσω συνεκτικών πολιτικών.
  5. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην παροχή κινήτρων για την επιτάχυνση της ανακάλυψης και ανάπτυξης οικονομικών τομέων με υψηλή δυνατότητα δημιουργίας απασχόλησης.
  6. Να επιστρέψει η βιομηχανική πολιτική στην αναπτυξιακή ατζέντα ως κρίσιμος οδηγός για την τόνωση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την αύξηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
  7. Επέκταση των εκτεταμένων συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ως καίρια πολιτικά εργαλεία για τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
  8. Συνδυασμός της εκτεταμένης  κοινωνικής προστασίας με προγράμματα δημιουργίας απασχόλησης, ιδίως για γυναίκες και ανειδίκευτους εργαζομένους.
  9. Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και της φωνής των εργαζομένων ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να εξασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των ωφελειών.
  10. Συμπληρώνοντας την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια με μεταρρυθμίσεις στο διεθνές εμπόριο, στα οικονομικά συστήματα και στα συστήματα τεχνολογίας μεταφορών, έτσι ώστε να είναι περισσότερο ευνοϊκά για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Πηγή: worldwewant2015.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Σύμφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης: αμφιβολίες εκφράζουν οι ευρωβουλευτές

Be the first to comment on "Διαβουλεύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!