Η Ταξινόμηση των Μαθησιακών Στόχων κατά τον Bloom

Με ποιους τρόπους θα μπορούσαν οι τεχνικές ερωτήσεων να βελτιώσουν τη μάθηση; Τι είδους ερωτήσεις επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν τα διάφορα μέρη του γνωστικού τομέα; Πώς μπορούν οι ερωτήσεις να δραστηριοποιήσουν τους μαθητές, όταν αρχίζουν να χάνουν τη προσοχή τους;

Πολλές ερωτήσεις στα χαμηλότερα επίπεδα της ταξινόμησης της μάθησης του Bloom (Bloom’s Taxonomy of Learning Domains) – κυρίως στη γνώση και την κατανόηση – είναι κλειστού τύπου ερωτήσεις. Ο συλλογισμός στα ανώτερα επίπεδα μαθησιακής ταξινόμησης (higher order reasoning), όπως είναι η σύνθεση και η αξιολόγηση, διεγείρεται μέσω της χρήσης των ανοιχτών ερωτήσεων.

Οι ανοιχτές ερωτήσεις αποτελούν ένα μέσο για την έναρξη μίας (παραγωγικής) συζήτησης, για την παραγωγή ιδεών-λύσεων σε ένα πρόβλημα/ καταιγισμό ιδεών (brainstorming) ή για τη δημιουργία ευκαιριών για διαφορετικές και εναλλακτικές σκέψεις (thinking out of the box). Οι ανοικτές ερωτήσεις στα ανώτερα επίπεδα μαθησιακής ταξινόμησης (highest-order open-ended questions) κινητοποιούν τους μαθητές σε ένα πλαίσιο δυναμικής σκέψης και μάθησης, όπου θα πρέπει να συνθέσουν τις πληροφορίες, να αναλύσουν τις ιδέες, και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Οι έφηβοι πρέπει να είναι κριτικά σκεπτόμενα άτομα, να βρουν τη δική τους φωνή, και να αναγνωρίζονται οι σημαντικές τους απόψεις.

Ο Benjamin Bloom ανέπτυξε έναν τρόπο για να κατηγοριοποιήσει τα επίπεδα των δεξιοτήτων του συλλογισμού στη δεκαετία του 1950. Η ταξινόμηση των ερωτήσεων είναι ένα ευρέως αποδεκτό πλαίσιο που πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν για να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους μέσα από τη διαδικασία της μάθησης.

Αν και δεν είναι κατ ‘ανάγκην διαδοχική, η ιεραρχία της ταξινόμησης του Bloom συχνά απεικονίζεται ως μια πυραμίδα, με απλές ερωτήσεις γνώσεων στη βάση της. Οι ερωτήσεις που βρίσκονται υψηλότερα στην πυραμίδα είναι πιο πολύπλοκες και απαιτούν υψηλότερες γνωστικές δεξιότητες από τους μαθητές.

Η ταξινόμηση του Bloom παρέχει μια δομή για την ανάπτυξη ερωτήσεων που ενθαρρύνουν τους μαθητές να σκεφτούν σε διαφορετικά επίπεδα. Με τη σειρά, τα επίπεδα αυτά είναι:

 • Γνώση (γεγονότα, ανάκληση, αναγνώριση)
 • Κατανόηση (μετάφραση, διερμηνεία, συμπερασματολογία)
 • Εφαρμογή (σε νέα ή άγνωστα δεδομένα)
 • Ανάλυση (τμηματική)
 • Σύνθεση (συνδυασμός στοιχείων σε ένα νέο πρότυπο)
 • Αξιολόγηση (εφαρμογή κριτηρίων για την απόδειξη του συμπεράσματος)

Κλειστού τύπου και ανοικτού τύπου ερωτήσεις

Μια κλειστού τύπου ερώτηση (μερικές φορές ονομάζεται και συγκλίνουσα ερώτηση) είναι ένας τρόπος για να βρούμε μια συγκεκριμένη απάντηση. Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν συνήθως να απαντηθούν με μια ή δύο λέξεις. Οι κλειστές ερωτήσεις λειτουργούν καλά για μια απλή ανάκληση, για να διαπιστωθεί αν οι μαθητές κατανοούν μια έννοια ή για επανάληψη.

Η αποτελεσματικότητα των κλειστών ερωτήσεων είναι περιορισμένη. Για παράδειγμα, δεν είναι αποτελεσματικές ώστε να κάνουν τους μαθητές να ανοιχτούν και να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματα τους ή τις ιδέες τους. Συνήθως δεν ενθαρρύνουν τον αντανακλαστικό διάλογο και τη δημιουργική σκέψη και με ένα μπαράζ κλειστού τύπου ερωτήσεων οι μαθητές μερικές φορές αισθάνονται πως ανακρίνονται. Ομοίως, μια σειρά από ερωτήσεις κλειστού τύπου μπορεί να ερμηνευτεί ως μια προσπάθεια από τον δάσκαλο να ελέγξει την κατεύθυνση της συζήτησης.

Ο σχηματισμός ερωτήσεων ανοιχτού τύπου είναι συχνά πιο δύσκολος από ό, τι ο σχεδιασμός κλειστού τύπου ερωτήσεων. Ανοιχτές ερωτήσεις ή προτάσεις είναι πιο κατάλληλες όταν ο εκπαιδευτικός θέλει:

 • Ανταλλαγή ιδεών
 • Λύση ενός προβλήματος
 • Αναζήτηση πολλών πληροφοριών
 • Ενθάρρυνση εναλλακτικής σκέψης
 • Επίλυση συγκρούσεων
 • Διαπραγμάτευση συμφωνίας
 • Να οδηγήσει-κατευθύνει προς ένα υψηλότερο επίπεδο σκέψης, όπως εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση

Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων, ανάλογα με τον στόχο τους. Κατά το σχεδιασμό του μαθήματος, το μαθησιακό αποτέλεσμα έχει τον πρώτο λόγο. Καθώς ο σχεδιασμός γίνεται όλο και πιο συγκεκριμένος και λεπτομερής, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναρωτηθεί “Ποιος είναι ο στόχος μου;” ή “Τι είδους ερώτηση θα συμβάλλει στην επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος;”

Πηγή: cea-ace.ca

socialpolicy.gr

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Εξάλειψη της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων: Η επιμονή των κινδύνων απαιτεί στρατηγική προσέγγιση

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!