Πρόγραμμα Νεανικής Απασχόλησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας: Περίγραμμα Ενεργειών

Το Πρόγραμμα για την Νεανική Απασχόληση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO Youth Employment Programme) λειτουργεί μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου ειδικών που εργάζονται σε τεχνικά τμήματα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στην έδρα της στη Γενεύη, και σε περισσότερα από εξήντα γραφεία της σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρέχει βοήθεια προς τις χώρες ώστε να αναπτύσσουν συνεκτικές και συντονισμένες παρεμβάσεις στο πεδίο της νεανικής απασχόλησης. 

Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν:

  • Συλλογή δεδομένων σχετικά με τη φύση και τις διαστάσεις της νεανικής απασχόλησης, ανεργίας και υποαπασχόλησης.
  • Ανάλυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των προγραμμάτων των χωρών στο πεδίο της νεανικής απασχόλησης.
  • Παροχή συμβουλών επί πολιτικών ώστε να ενδυναμωθούν οι πολιτικές για την αγορά εργασίας και τα προγράμματα ενίσχυσης της νεανικής απασχόλησης σε επίπεδο χωρών και η οικοδόμηση της ικανότητας δράσης για τις κυβερνήσεις και τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.
  • Τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση και υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων για την απασχόληση των νέων που εστιάζονται στις επενδύσεις εντάσεως απασχόλησης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη νεανική επιχειρηματικότητα, στη πρόσβαση στη χρηματοδότηση καθώς και έτερα στοχευμένα ενεργητικά μέτρα για την απασχόληση.
  • Συνηγορία και δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους με εστίαση στην απασχολησιμότητα, την απασχόληση και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής μέσω του Δικτύου για τη Νεανική Απασχόληση (YEN partnership), συμπεριλαμβανομένων των Εργαστηρίων Αξιολόγησης (evaluation clinics) και της υποστήριξης προς τις  χώρες του Δικτύου.
  • Στρατηγικές συνεργασίες για τη νεανική απασχόληση μέσω της προώθησης των διασυνοριακών δικτύων και των παγκόσμιων δικτύων ομότιμων, διυπηρεσιακή συνεργασία σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και έτερων διεθνών φορέων, και συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Πηγή: ilo.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Νέο Πρόγραμμα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης

Be the first to comment on "Πρόγραμμα Νεανικής Απασχόλησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας: Περίγραμμα Ενεργειών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!