Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για το μειωμένο ωράριο εργασίας για άτομα με αναπηρία και συγγενείς ατόμων με αναπηρία

Με το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο αφορά στην ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση δημοσίων εγγράφων, ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων – μελών της που αφορούσε στη συμπλήρωση – τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την μείωση ωραρίου εργασίας σε εργαζόμενους που είναι άτομα με αναπηρία και συγγενείς α΄ βαθμού (γονείς – κηδεμόνες – συζύγους ) που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 27 «Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑμεΑ» το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α΄84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ και ΟΤΑ που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους».

Η νέα διάταξη συμπληρώνεται ικανοποιώντας πάγιο αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. από κοινού με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σωματείων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) για την ένταξη και των γονέων που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας έως 15 ετών με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη. Επίσης για τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου για τους εργαζόμενους που είναι σύζυγοι ατόμων με αναπηρία απαιτείται το ποσοστό αναπηρίας των τελευταίων να ανέρχεται στο 80% αντί 100%, όπως ίσχυε με την προηγούμενη νομοθεσία. Αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της νέας διάταξης.

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. μόλις εκδοθεί ο νόμος θα προχωρήσει στην ανάρτησή του για την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

_____

Πηγή: esamea.gr

Διαβάστε Επίσης  Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας 2020

Be the first to comment on "Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για το μειωμένο ωράριο εργασίας για άτομα με αναπηρία και συγγενείς ατόμων με αναπηρία"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!