Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τριμηνιαία Έκθεση: Απασχόληση και Κοινωνική Κατάσταση

Απόδοση στα Ελληνικά: Ντούνης Ανδρέας

6/10/2014 – Η οικονομική ανάκαμψη που ξεκίνησε την άνοιξη του 2013 παραμένει εύθραυστη, και οι μελλοντικές εξελίξεις στην απασχόληση είναι αβέβαιες, σύμφωνα με την τελευταία Τριμηνιαία Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση και την Κοινωνική Κατάσταση.

Η Επισκόπηση εξετάζει επίσης τις διαφοροποιήσεις αναφορικά με την εισοδηματική ανισότητα ανάμεσα στα Κράτη-μέλη, και υπογραμμίζει την σημαντικότητα της δια βίου επένδυσης σε δεξιότητες με στόχο την απασχολησιμότητα των εργαζομένων.

Η απασχόληση συνεχίζει να αυξάνεται στους περισσότερους τομείς από τα μέσα του 2013. Ο αριθμός των ωρών εργασίας αυξήθηκε, και για πρώτη φορά από το 2011 έχει σημειωθεί μία μικρή αύξηση στις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης καθώς και μία βελτίωση στις συνθήκες ζωής των νέων ατόμων. Πάντως, οι περισσότερες από τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι μερικής ή προσωρινής απασχόλησης.

Η ανεργία συνεχίζει να παραμένει κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο και αυξανόμενο τμήμα της συνολικής ανεργίας, καθώς σχεδόν 13 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν παραμείνει άνεργοι για περισσότερο από ένα έτος. Επιπρόσθετα, ένας στους τρεις ανέργους έμειναν περισσότερα από δύο χρόνια δίχως δουλειά.

Για τους νέους, η κατάσταση έχει βελτιωθεί, με σημαντικές μειώσεις στους δείκτες ανεργίας στα περισσότερα κράτη-μέλη. Ωστόσο, η νεανική ανεργία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα και την Ισπανία. Μεταξύ εκείνων που έχουν εργασία, σχεδόν οι μισοί εργάζονται σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης, ενώ το ένα τέταρτο εργάζεται σε θέσεις μερικής απασχόλησης.

Τα Κράτη-μέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους ώστε να κάνουν πραγματικότητα την Εγγύηση για τη Νεολαία, ώστε κάθε νέος άνθρωπος να λαμβάνει βοήθεια ώστε να βρίσκει είτε μία αξιοπρεπή θέση εργασίας είτε να αποκτά την ευκαιρία να συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης, απόκτησης εμπειρίας ή εκμάθησης που θα σχετίζονται με τη μελλοντική απόκτηση εργασίας.

Η συνάντηση των ηγετών της ΕΕ σχετικά με την απασχόληση στις 8 Οκτωβρίου στο Μιλάνο, θα αποτελέσει μία νέα ευκαρία να δωθεί μία υψηλού επιπέδου πολιτική ώθηση για την εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία.

 

Η Δια βίου μάθηση αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας

Η ανάπτυξη συναφών δεξιοτήτων και η καλύτερη δυνατή τους χρήση είναι καθοριστικής σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας, της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης και ενταξιακής ανάπτυξης εντός της ΕΕ.

Η επισκόπηση υπογραμμίζει ότι, όπως δείχνει και η πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ και της Επιτροπής, όχι μόνο η τυπική εκπαίδευση αλλά και η κατάρτιση και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου αυξάνουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Επιπρόσθετα, η δια βίου μάθηση καθιστά πιο πιθανή την απόκτηση θέσης απασχόλησης με καλύτερες αμοιβές.

Πάντως, η ΕΕ συνεχίζει να υστερεί σε σχέση με χώρες όπως η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Κορέα και οι Η.Π.Α όσον αφορά την επάρκεια προσόντων.

 

Προς μία καλύτερη μέτρηση της ευημερίας και των ανισοτήτων

Το ΑΕΠ ως δείκτης οικονομικής επίδοσης θα πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να συμπεριλάβει και έτερες διαστάσεις της προόδου των κοινωνιών.

Η ανάλυση των εισοδηματικών δεικτών αποκαλύπτει ότι ακόμη και στα χρόνια της οικονομικής επέκτασης, η οικονομική μεγέθυνση δεν ωφέλησε ισότιμα όλα τα νοικοκυριά, ούτε και συνεισέφερε στη μείωση των ανισοτήτων σε όλα τα κράτη-μέλη. Με την έλευση της οικονομικής κρίσης, το κατα κεφαλήν ΑΕΠ και το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκαν σε ολόκληρη την Ε.Ε. και  πολλές χώρες δεν έχουν ακόμη επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα.

____

Πηγή: ec.europa.eu/social/main

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Στρατηγική για την ισότητα των φύλων | Γνωμοδότηση Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!