ΟΑΕΔ: Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για 6.000 προσλήψεις ανέργων

Στα σκαριά νέα δράση επιχορήγησης επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ, για την πρόσληψη 6.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών.

Η επιδότηση θα ανέρχεται σε 450 ευρώ το μήνα, ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι έως 12 μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις στο προηγούμενο σχετικό πρόγραμμα για την πορόσληψη 5.000 ανέργων 25-66 ετών που άνοιξε στις 8/10, καλύφθθηκαν μέσα σε μερικές ώρες. Τώρα, ο ΟΑΕΔ και το υπουργείο Εργασίας προωθούν την υλοποίηση και δεύτερου τέτοιου προγράμματος, για την επιχορήγηση θέσεων απασχόλησης για συνολικά 6.000 ανέργους.

Η επιχορήγηση θα δίνεται στις επιχειρήσεις, και θα αγγίζει τα 18 ευρώ την ημέρα, για τον κάθε ωφελούμενο που εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα.

Ωφελούμενοι άνεργοι

Οι άνεργοι επιλέγονται από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, και πρέπει να:

-Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους

-Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης

-Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας

-Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος.

Δικαιούχοι – επιχειρήσεις

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω απολύσεων.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού, www.oaed.gr, αμέσως μόλις ανακοινωθεί η πρόσκληση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού.

Υποβολή αιτήσεων

Όταν δημοσιευτεί η εν λόγω πρόσκληση, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Διαβάστε Επίσης  Η εξάπλωση του COVID-19 αναδεικνύει και επιδεινώνει μια προϋπάρχουσα παγκόσμια στεγαστική κρίση | Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας 2020

Be the first to comment on "ΟΑΕΔ: Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για 6.000 προσλήψεις ανέργων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!