Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων: Human Trafficking 2010-2014

Μετάφραση : Τομπέα Ελένη

Κατά τη διάρκεια των ετών 2010-2012, τα κράτη μέλη της ΕΕ καταχώρησαν 30.146 θύματα trafficking. Κατά την ίδια περίοδο, αναφέρθηκαν 8.551 διώξεις κατά των εμπόρων σε ολόκληρη την ΕΕ.  80% των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες, και πάνω από 1 000 παιδιά-θύματα καταγράφηκαν ως θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Τα δεδομένα αυτά είναι μέρος μιας στατιστικής έκθεσης για τα θύματα και τους δράστες της εμπορίας ανθρώπων που δημοσιεύτηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι έχουν παρθεί πολλά συγκεκριμένα μέτρα κατά αυτής της σοβαρής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη χρονική διάρκεια  2010-2014, όπως είναι η βελτίωση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών, η βελτίωση των κατευθυντήριων γραμμών που εκδίδονται για τις συνοριακές  αρχές και άλλους  ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τον καλύτερο εντοπισμό των θυμάτων.

Με την έκδοση της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων της ΕΕ το 2011, τα δικαστήρια σε όλη την Ευρώπη κρίνουν τα εγκλήματα σχετικά με την εμπορία ανθρώπων ως εξίσου σοβαρά, με κοινές ποινές φυλάκισης, και οι χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κατάλληλη υποστήριξη στα θύματα. Επίσης, η στρατηγική της ΕΕ  για την εμπορία ανθρώπων 2012-2016,  έχει θέσει 40 συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, θέτοντας την προστασία και τα δικαιώματα των θυμάτων στο προσκήνιο.

Στρατηγική της ΕΕ 2012-2016: Με στόχο την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων

Η διεξαγωγή των συγκεκριμένων δράσεων της στρατηγικής 2012-2016 της ΕΕ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ένα μεγάλο μέρος των δράσεων έχει γίνει σε επίπεδο ΕΕ με πρωτοβουλίες που στοχεύουν στον:

 • Καλύτερο εντοπισμό των θυμάτων: Κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν στις αρχές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ταυτοποίηση των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως για τους συνοριοφύλακες και τις προξενικές υπηρεσίες.
 • Στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών: Δημιουργία της πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις εκατοντάδες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την εμπορία ανθρώπων.
 • Αύξηση των γνώσεων σχετικά με το φαινόμενο: Έναρξη των μελετών για τη νομολογία σχετικά με την εκμετάλλευση της εργασίας, την αξιολόγηση των πρωτοβουλιών πρόληψης και για τα παιδιά ως ομάδα υψηλού κινδύνου.
 • Καλύτερη ενημέρωση των θυμάτων για τα δικαιώματά τους: Κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων.
 • Καλύτερη βοήθεια και προστασία των παιδιών ως ιδιαίτερα ευάλωτα: Εγχειρίδιο για τις αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη – «κηδεμονία των παιδιών χωρίς γονική φροντίδα”.
 • Πλήρη χρήση των οργανισμών της ΕΕ που εργάζονται για το θέμα της εμπορίας ανθρώπων.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες: Εφαρμογή του Βιβλίου Δράσης “2009 Oriented Paper” για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ΕΕ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων.

Συλλογή δεδομένων: ορισμένα βασικά συμπεράσματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το δεύτερο κείμενο εργασίας σε επίπεδο ΕΕ για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, που καλύπτει τα έτη 2010, 2011 και 2012. Αυτή είναι η μοναδική συλλογή στατιστικών στοιχείων που υπάρχουν σε επίπεδο ΕΕ. Ενθαρρυντική πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, αλλά το κείμενο εργασίας επισημαίνει επίσης την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση. Το κείμενο εργασίας δεν μετρά την πλήρη έκταση της εμπορίας ανθρώπων, παρέχει στοιχεία μόνο για τα θύματα και τους διακινητές ανθρώπων που έχουν έρθει σε επαφή με τις αρχές και φορείς σε εθνικό επίπεδο.

Θύματα

 • 30.146 θύματα καταγράφηκαν στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ κατά την τριετία 2010-2012. Οι αρχές των κρατών-μελών γίνονται όλο και καλύτερες στην αναγνώριση των θυμάτων και στο να έρχονται σε επαφή με τα θύματα εμπορίας.
 • 80% των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν γυναίκες.
 • 16% των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν παιδιά.
 • Πάνω από 1.000 παιδιά καταγράφηκαν ως θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση.
 • 69% των καταγγεγραμμένων θυμάτων ήταν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
 • 95% των καταγεγραμμένων θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης ήταν γυναίκες.
 • 71% των καταγεγραμμένων θυμάτων εργασιακής εκμετάλλευσης ήταν άνδρες.
 • 65% των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διακινητές

 • 8.551 ποινικές διώξεις για εμπορία ανθρώπων αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη κατά τα τρία έτη της περιόδου 2010-2012.
 • Πάνω από το 70% των εμπόρων ήταν άνδρες. Περιπτώσεις υπόπτων,  διώξεων και καταδικασμένων διακινητών.
 • 3.786 καταδικαστικές αποφάσεις για εμπορία ανθρώπων αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών.

Πηγή: europa.eu

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Σημείωμα Πολιτικής για τις Στεγαστικές Συνθήκες των παιδιών στην Ε.Ε

There are 2 comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!