Τέταρτο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού

Πόλη : Bρυξέλλες (Bέλγιο)
Διεύθυνση: The Egg, 175 Rue Bara / Barastraat, 1070 Brussels (Anderlecht)

Το Τέταρτο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, μίας σημαντικότατης πρωτοβουλίας της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, θα λάβει χώρα από τις 20 έως τις 21 Νοεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες.

Η οικονομική κρίση καθιστά δυσκολότερη την εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων της Ευρώπης. Πώς μπορούμε να υπερβούμε αυτή την πρόκληση; Ποιό ρόλο μπορεί να επιτελέσει η κοινωνική καινοτομία ώστε να διασφαλιστεί μία περισσότερο ενταξιακή και ισόνομη Ευρώπη; Ποιά είναι τα διδάγματα εώς τώρα, και που οδηγούμαστε; Το Ετήσιο Συνέδριο του έτους 2014 θα εξετάστει αυτά, καθώς και άλλα, ζητήματα.

Το Συνέδριο αποτελεί την Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, για την παρακολούθηση της προόδου προς την εκπλήρωση του κεφαλαιώδους στόχου της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” – για την έξοδο τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό έως το έτος 2020, και για τη διαβούλευση για ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους.

Φέτος, το Συνέδριο θα εστιάσει στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στο κοινωνικό πεδίο σε επίπεδο ΕΕ και επίπεδο κρατών-μελών και στα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που εισήχθη πρόσφατα στη Στρατηγική Ευρώπη 2020, συμπεριλαμβανομένου του στόχου μείωσης της φτώχειας και της Πλατφόρμας κατά της Φτώχειας.

______________

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2014 – Περισσότερες λεπτομέρειες: ec.europa.eu

Διαβάστε Επίσης  Εξάλειψη της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων: Η επιμονή των κινδύνων απαιτεί στρατηγική προσέγγιση

Be the first to comment on "Τέταρτο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!