Διαχωρίζοντας και συνδυάζοντας την παιδική και την ενήλικη φτώχεια

Είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε μία εκτίμηση της παιδικής φτώχειας που να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης μέτρησης της συνολικής φτώχειας σε επίπεδο πληθυσμού;

Μία τέτοια τοποθέτηση επιτρέπει την διερεύνηση τριών διακριτών ερωτημάτων:

• Τι ποσοστό των παιδιών είναι φτωχά;
• Τι ποσοστό του συνολικού πληθυσμού είναι φτωχοί;
• Ποιο ποσοστό των φτωχών συνολικά είναι παιδιά – δηλαδή ηλικίας κάτω των 18 ετών;

Η παιδική φτώχεια μπορεί να μετρηθεί διακριτά αλλά και ως μέρος της  μέτρησης της συνολικής φτώχειας εάν αναγνωρισθεί ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν ειδικές αποστερήσεις που είναι διαφορετικές από αυτές που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες.

Η μέτρηση της συνολικής φτώχειας μπορεί να είναι παραπλανητική για την αξιολόγηση της προόδου κατά της φτώχειας εάν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού (παιδιά) δεν βελτιώνουν τη θέση τους.

Οι ειδικές αποστερήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μπορούν να μετρηθούν και να αναλυθούν εντός ενός ευρύτερου πλαισίου που εξετάζει τις αποστερήσεις διαφορετικών παραγόντων σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Μπορείτε να διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο  http://www.crop.org/viewfile.aspx?id=636 τη σύντομη έκθεση του Enrique Delamonica.

______

Πηγή: crop.org/news

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Διεθνής Ημέρα για την καταπολέμηση της φτώχειας 2020 | Κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη για όλους

Be the first to comment on "Διαχωρίζοντας και συνδυάζοντας την παιδική και την ενήλικη φτώχεια"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!