Να παύσει η κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων μαζί με ενήλικες

Να παύσει η κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων μαζί με ενήλικες και να καθιερωθεί διαδικασία διαπίστωσης της ανηλικότητας, ζήτησε ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από πραγµατοποίηση αυτοψίας στο Κέντρο Φύλαξης Αμυγδαλέζας ζήτησε από τον Υπουργό ∆ημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, την παύση της διοικητικής κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων από κοινού με ενήλικες και την ταχύτερη δυνατή προώθησή τους σε δοµές πρόνοιας.

Επίσης απέστειλε στον Υπουργό Πόρισµα με προτάσεις του σχετικά με την καθιέρωση διαδικασιών για τη διαπίστωση της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, επισημαίνοντας την ανάγκη θεσµοθέτησης υποχρεωτικής διερµηνείας σε όλα τα στάδια καταγραφής και εξέτασης των αιτηµάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών σχετικά με τη διοικητική κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων μαζί με ενήλικες, ο Συνήγορος του Πολίτη πραγµατοποίησε στις 21 Αυγούστου 2014 επίσκεψη αυτοψίας στο Κέντρο Φύλαξης Αμυγδαλέζας (ΚΦΑ), όπου διαπιστώθηκε ότι ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται σε πτέρυγα μαζί με ενηλίκους είτε επειδή είναι καταγεγραµµένοι ως ενήλικες είτε διότι, αν και έχουν καταγραφεί ως ανήλικοι, δεν επαρκεί ο αντίστοιχος χώρος για ανηλίκους.

Η πλειονότητα των ασυνόδευτων ανηλίκων εισέρχονται στη χώρα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και καταγράφονται με βάση τη δήλωσή τους και ανάλογα με την κρίση του διενεργούντος την καταγραφή αστυνομικού οργάνου. Η καταγραφή τους ως ενηλίκων αποδίδεται μεταξύ άλλων και στην αδυναµία επικοινωνίας των αρχών με τους αλλοδαπούς, ελλείψει κατάλληλης διερµηνείας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από πολύχρονη ενασχόληση με το ζήτηµα και έρευνα συναφών υποθέσεων, ιδίως μάλιστα ενεργώντας στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, απηύθυνε Πόρισμα προς τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Στο Πόρισµα μεταξύ άλλων πρότεινε την υιοθέτηση μιας διαδικασίας, στην οποία η διαπίστωση της ανηλικότητας στηρίζεται σε μια συνολική εκτίµηση που θα λαµβάνει υπόψη όχι μόνο τις σωµατοµετρικές παραµέτρους αλλά και την ψυχοκοινωνική κατάσταση του αλλοδαπού και μόνο σε περιπτώσεις αµφιβολίας να γίνεται παραποµπή για ιατρικές εξετάσεις.

Πρότεινε επίσης τον σεβασµό του τεκμηρίου υπέρ του ανηλίκου, κάθε φορά που υπάρχει αµφιβολία ως προς την ηλικία του.

Ως προς τις συνθήκες κράτησης στο ΚΦΑ, ο Συνήγορος επεσήµανε ότι βάσει διεθνών συµβάσεων και της εθνικής νοµοθεσίας δεν είναι αποδεκτό οι ανήλικοι να κρατούνται μαζί με ενηλίκους. Τόνισε ακόµη ότι οι γενικότερες συνθήκες κράτησης (ελλείψεις σε είδη υγιεινής,  φαρμάκων, απουσία ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, διερµηνέων κ.α.) του Κέντρου δεν αντιστοιχούν από πλευράς υποδομών στην ολοκληρωµένη φροντίδα, που το πολύμηνο διάστημα κράτησης σε συνδυασµό με τον μεγάλο αριθµό κρατουµένων θα απαιτούσε.

Ζήτησε δε οι ανήλικοι να παραπεµφθούν άµεσα σε δοµές πρόνοιας.  Μετά την αποστολή του Πορίσµατος η ∆ιευθύντρια της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου γνωστοποίησε στην Αρχή, ότι η υπηρεσία της έχει απευθύνει στον Υπουργό Υγείας σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με τη διαπίστωση της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ωστόσο, το συγκεκριµένο σχέδιο αφορά μόνο τους αιτούντες άσυλο και όχι το σύνολο των ασυνόδευτων ανηλίκων.

_______________

Περισσότερες πληροφορίες: synigoros.gr

Διαβάστε Επίσης  Απαιτείται άμεση δράση: εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες που διέμεναν προηγουμένως στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας

Be the first to comment on "Να παύσει η κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων μαζί με ενήλικες"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!