Ρύθμιση νομοθετικών κενών και διατάξεων που αφορούν τις συντάξεις των άγαμων θυγατέρων

Ο Συνήγορος του Πολίτη με παρέμβασή προς τη Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ζήτησε την ρύθμιση νομοθετικών κενών που αφορούν τους όρους συνταξιοδότησης των άγαμων θυγατέρων, καθώς ανεστάλησαν ταυτόχρονα οι συντάξιμες αποδοχές που λάμβαναν από το Δημόσιο Ταμείο και ασφαλιστικό οργανισμό, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης του προβλεπόμενου συντάξιμου μισθού των 720 € από κανέναν φορέα.

* Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη επειδή διακόπηκαν ταυτόχρονα οι συντάξεις που έπαιρναν ως άγαμες θυγατέρες από το Δηµόσιο Ταμείο και από ασφαλιστικό οργανισμό εποπτευόμενο από άλλο Υπουργείο (ΕΤΑΑ –  ΤΣΑΥ). Φυσικό επακόλουθο ήταν ότι δεν μπορούσαν πλέον να ζουν αξιοπρεπώς,  αφού δεν διέθεταν κανένα εισόδημα για πολύ καιρό. Αιτία της διακοπής των συντάξεων που λάμβαναν μέχρι τότε, ήταν ότι το συνολικό εισόδημα των συγκεκριμένων πολιτών υπερέβαινε το ποσό των 8640 ευρώ ετησίως (ήτοι 720 ευρώ μηνιαίως), όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4151/2013.

Μετά από έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής διαπιστώθηκε ότι πρέπει μεν να τους χορηγηθεί σύνταξη μέχρι το ποσό των 720 ευρώ μηνιαίως όπως ο νόμος ορίζει, αλλά δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη αναφορικά με τον φορέα (ασφαλιστικό οργανισμό) που θα την χορηγήσει.

Ετσι ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφο του στην αρμόδια Νομοπαρασκευαστική Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) πρότεινε την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του νόμου, προκειμένου να καλυφθεί το κενό και να καταστεί αρμόδιος ένας συνταξιοδοτικός οργανισμός για την επαναχορήγηση της σύνταξης στις άγαμες θυγατέρες, εφόσον το δικαιούνται.

Κατά τη διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεων διαπιστώθηκε επίσης ότι η Γενική ∆ιεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ ελέγχει – σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις – στις άγαμες θυγατέρες εν προκειμένω, τις φορολογικές δηλώσεις του προηγούμενου έτους (2013), οι οποίες αφορούν τα πραγματικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012.

Αυτό εμπεριέχει τον κίνδυνο τα περιουσιακά και εισοδηματικά στοιχεία των πολιτών να μην ανταποκρίνονται στην παρούσα οικονομική τους κατάσταση.

Σχετικά με αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε, εφόσον υπάρχει πλέον η τεχνική δυνατότητα και υποδομή μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, να ελέγχονται τα πιο πρόσφατα εισοδήματα που αναγράφονται στην τρέχουσα φορολογική δήλωση (2014) για το 2013.

Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ απέστειλε έγγραφο στην Ανεξάρτητη Αρχή στο οποίο αναφέρεται ότι οι προτάσεις της είναι ορθές και θα ληφθούν υπόψη από το Υπουργείο Οικονομικών σε επόμενη νομοθετική παρέμβαση το συντομότερο δυνατό.

______________

Περισσότερες πληροφορίες: synigoros.gr

Διαβάστε Επίσης  Ένα καθόλου αυτονόητο: το σπίτι

Be the first to comment on "Ρύθμιση νομοθετικών κενών και διατάξεων που αφορούν τις συντάξεις των άγαμων θυγατέρων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!