ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2013 (Κίνδυνος Φτώχειας)

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών έτους 2013, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2012. Η έρευνα αποτελεί τη βασική πηγή αναφοράς των συγκριτικών στατιστικών για την κατανομή του εισοδήματος και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας έτους 2014, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2013, θα ανακοινωθούν στις 14/10/2015.

Α. Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας και κατώφλι φτώχειας

 • Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.023 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 10.547 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.
 • Το έτος 2013, το 23,1% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας, όταν το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού εισοδήματος του νοικοκυριού. {Ο δείκτης παρουσιάζεται για τα τελευταία 4 έτη (2010-2013) στο Γράφημα 1 – συνημμένο αρχείο}.
 • Το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 9.303 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Χώρας σε 16.170 ευρώ.
 • Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 892.763 και τα μέλη τους σε 2.529.005.

Βασικές διαπιστώσεις

 • Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 28,8% και είναι υψηλότερος κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (Πίνακας 2).
 • Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ανέρχεται σε 15,1% και είναι μειωμένος κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2012 (Πίνακας 2).
 • Ο πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από 3 μήνες συνολικά, το έτος, ανέρχεται σε 1.200.800 άτομα ή σε 19,6% του πληθυσμού ηλικίας 18-59 ετών, ενώ το προηγούμενο έτος (2012) ανερχόταν σε 1.010.900 άτομα (Πίνακας 17).
 • Το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια ως προς το σύνολο του πληθυσμού για κάθε μία από τις παρακάτω ομάδες είναι:
 1. Άνδρες άνεργοι (50,7%)
 2. Μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί (37,2%)
 3. Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων (30,3%)
 4. Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (28,8%)
 5. Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας κάτω των 65 ετών (24,4%)
 6. Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (22,9%)
 • Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται σε 3.903.800 άτομα ή σε 35,7% του συνόλου του πληθυσμού (το έτος 2012 ήταν 3.795.100 άτομα) (Πίνακας 19).

Αναλυτικότερα:

Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2013

Διαβάστε Επίσης  Η διαδικασία της Μπολόνια και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!