Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της θεσμικής του αποστολής για την προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες επανέρχεται στο ζήτημα των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες, επισημαίνοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί με συνέπεια η ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
 
Με βάση τις προβλέψεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και σε συνέχεια της κύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (2012) η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει θεσμικά και ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες σε όλα τα πεδία.
 
 
Η πραγμάτωση των δικαιωμάτων τους, χωρίς διάκριση, προϋποθέτει την παροχή ποιοτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, επαρκούς, εξειδικευμένου και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις διαφορετικές αναπηρίες.

 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2014 ο Συνήγορος πραγματοποίησε επίσκεψη στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αιγάλεω, για μαθητές με προβλήματα όρασης και πολυαναπηρίες, συνομίλησε με εκπαιδευτικούς, ειδικούς εκπαιδευτές, εκπροσώπους γονέων και του παρακείμενου Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης και ενημερώθηκε για τα χρόνια προβλήματα στη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης.

Η Αρχή προβληματίζεται ιδιαίτερα για την ανεπάρκεια των διαθέσιμων πιστώσεων σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και ιδίως για τη μη σύσταση και τη μη πλήρωση οργανικών θέσεων με μόνιμο εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, όπως  και για την πρόσληψη σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της έναρξης της σχολικής χρονιάς αναπληρωτών ή ωρομισθίων.

Προβλήματα παρουσιάζονται επίσης στη μεταφορά των μαθητών και στη στελέχωση των ΚΕΔΥ, με αποτέλεσμα την μεγάλη καθυστέρηση των διαγνωστικών τους ενεργειών.

Αντίστοιχα, ελλείψεις παρουσιάζονται σε σχέση με την υλοποίηση των ειδικών εκπαιδευτικών μέτρων προς διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στα γενικά σχολεία, όπως η φοίτηση με παράλληλη στήριξη ή σε τμήματα ένταξης .

Θετικό στοιχείο κοινωνικής ενσωμάτωσης και συμμετοχής για τους μαθητές με αναπηρίες αποτελούν οι κοινές δράσεις με μαθητές γενικών σχολείων, που διοργανώνονται από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες χρειάζεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

 

— Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά με αναπηρίες.

Ιδίως, η διασφάλιση κατάλληλου πλαισίου εναλλακτικής φροντίδας στην κοινότητα για τα παιδιά που ζουν εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος και η αποιδρυματοποίηση, αντί της διαβίωσης σε ιδρύματα, όπου παρατηρούνται παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, αποτελούν σοβαρό ζήτημα το οποίο πρόσφατα προβλημάτισε τη διεθνή κοινότητα και χρήζει κατάλληλων ενεργειών, προγραμματισμού, πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.

Τα αρμόδια υπουργεία και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη την υποχρέωση για ισότιμη και χωρίς διάκριση πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες και να επανεξετάσουν τον προγραμματισμό και την κατανομή των πόρων κατά την υλοποίηση του έργου τους.

 

Διαβάστε Επίσης  Διαδικτυακή συζήτηση με τον Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Νικολά Σμιτ στην Αθήνα – Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!