Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 2014

Επιμέλεια άρθρου και απόδοση στα ελληνικά: Ελένη Τομπέα

Αειφόρος Ανάπτυξη: Η Υπόσχεση της Τεχνολογίας

Οι Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται. Ωστόσο, δεν μπορούν όλοι να επωφεληθούν από την πρόοδο της τεχνολογίας και τα υψηλότερα πρότυπα διαβίωσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν έχουν όλοι πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και ότι δεν μπορούν όλοι να επωμιστούν το κόστος της.

Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι που ζουν με κάποια μορφή αναπηρίας. Σε όλο τον κόσμο, τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν όχι μόνο φυσικά εμπόδια, αλλά και κοινωνικά, οικονομικά και συμπεριφορικά. Επιπλέον, η αναπηρία συνδέεται με το 20% της παγκόσμιας φτώχειας, ανθρώπων εκ των οποίων η πλειονότητα ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες. Παρά το γεγονός πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη μειονοτική ομάδα στον κόσμο, τα άτομα με αναπηρία και το ζήτημα της αναπηρίας έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αόρατο στα πλαίσια της κανονικής ανάπτυξης και τις διαδικασίες της.

Από το 1992, ο ετήσιος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία έχει ως στόχο να προωθήσει την κατανόηση των θεμάτων αναπηρίας και την κινητοποίηση υποστήριξης για την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία. Επιδιώκει επίσης να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των κερδών που θα προκύψουν από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία (International Day of Persons with Disabilities) παρέχει μια ευκαιρία για περαιτέρω ευαισθητοποίηση της αναπηρίας ως ένα διατομεακό θέμα ανάπτυξης. Το θέμα του εορτασμού της φετινής χρονιάς, “Αειφόρος Ανάπτυξη: Η υπόσχεση της τεχνολογίας” είναι επίκαιρο, καθώς σηματοδοτεί την λήξη της περιόδου των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) για το 2015 και την έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου ανάπτυξης στόχων αειφόρου ανάπτυξης (SDGs).

Το φετινό θέμα αφορά την αξιοποίηση της δύναμης της τεχνολογίας για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της προσβασιμότητας και την υλοποίηση μιας πλήρους και ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία ώστε να διαμορφωθεί ένα μέλλον βιώσιμης ανάπτυξης για όλους.

Τρεια επιμέρους θέματα έχουν επιλεγεί που αφορούν την τεχνολογία:

  • Αναπηρία και η ένταξη της στους στόχους για αειφόρο ανάπτυξη
  • Μείωση των κινδύνων και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
  • Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας

Όλοι οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης αφορούν τα άτομα με αναπηρίες. Η τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την επίτευξη και την έκβαση των στόχων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι πρέπει να δωθεί σημασία στον αντίκτυπο και τα οφέλη της υποστηρικτικής τεχνολογίας, στην πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και στις τεχνολογικές προσαρμογές και άλλα πολιτικά και προγραμματικά μέτρα για τη βελτίωση της ευημερίας και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και στην αποκόμιση ωφελειών από την ανάπτυξη.

Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό θνησιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πληθυσμούς που διέρχονται από καταστάσεις καταστροφών, είναι  2 έως 4 φορές υψηλότερο, σε σύγκριση με τον πληθυσμό χωρίς αναπηρίες. Άτομα με ειδικές ανάγκες πλήττονται δυσανάλογα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και συγκρούσεις, λόγω της δυσπρόσιτης εκκένωσης και απόκρισης (συμπεριλαμβανομένων των καταφυγίων, στρατοπέδων και τη διανομή των τροφίμων) και στις προσπάθειες αποκατάστασης. Η επισήμανση των διαθέσιμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της μείωσης των κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές και για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης χωρίς αποκλεισμούς είναι απαραίτητη.  Η λήψη τέτοιων τεχνολογιών πρέπει να είναι προσιτή για όλους.

Το δικαίωμα στην εργασία είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ωστόσο, τα άτομα με αναπηρίες συχνά δεν εντάσσονται στην απασχόληση λόγω των αρνητικών αντιλήψεων όσον αφορά την ικανότητά τους να συμβάλουν ή του υψηλού κόστους προσαρμογής της αναπηρίας τους ή λόγω των μη προσβάσιμων χώρων εργασίας. Με τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογιών, τα άτομα με αναπηρία είναι σε θέση να εκτελέσουν πλήρως τα εργασιακά τους καθήκοντα.

Όταν οι εργοδότες λαμβάνουν μέτρα για τον εντοπισμό και την εξάλειψη των εμποδίων στην απασχόληση, την εξέλιξη και τη διατήρηση των ατόμων με αναπηρία, προάγουν μια κουλτούρα εργασίας που είναι βασισμένη σε δίκαιες πρακτικές , διασφαλίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρία να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό και απολαμβάνουν ίσους όρους και προϋποθέσεις για την απασχόληση.

Έτσι θα πρέπει να δωθεί προσοχή στις διαθέσιμες τεχνολογίες και μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να δημιουργήσουν περιβάλλοντα εργασίας που είναι ανοικτά, προσβάσιμα και δίχως αποκλεισμούς ώστε τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν πλήρως και να συμβάλουν στο εργατικό δυναμικό.

Πηγή: un.org/disabilities/

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Επιστημονική Επιθεώρηση | Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη - Τόμος 14: Τεύχος 2

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!