Το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζουν νέες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας

Μετάφραση/Επιμέλεια: Ντούνης Ανδρέας

Οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο τη σημαντικότητα της πρώιμης επέμβασης στην παιδική ηλικία ώστε να προληφθεί η άνοδος της ανισότητας στις επερχόμενες δεκαετίες. Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» στοχεύει να μειώσει τον αριθμό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κατά 20 εκατομμύρια. Με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι της μείωσης της φτώχειας θα επιτευχθούν, τόσο το Βέλγιο όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο υιοθέτησαν πρόσφατα νέες στρατηγικές για τη μείωση της παιδικής φτώχειας, με εστίαση στη μείωση των επιπέδων συνολικής φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Αυτές οι στρατηγικές εστιάζουν στην επένδυση στις υπηρεσίες για τα παιδιά και σε έτερες κοινωνικές υπηρεσίες με στόχο την αντιμετώπιση του κύκλου της μειονεξίας.

Η Νέα Στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου για την Παιδική Φτώχεια

To 2010, το Ηνωμένο Βασίλειο υιοθέτησε το Νόμο για την Παιδική Φτώχεια (Child Poverty Act 2010), μέσω του οποίου δόθηκε η νομική δέσμευση για τη μείωση κατά 10% των παιδιών σε κατάσταση φτώχειας έως το 2020. Τον Ιούνιο του 2014, η Βρετανική Κυβέρνηση δημοσίευσε μία στρατηγική τριετούς διάρκειας για την μείωση της παιδικής φτώχειας στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της δράσης σε τρεις τομείς και πιο συγκεκριμένα: στην αύξηση της πρόσβασης των φτωχότερων παιδιών στην εκπαίδευση και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού τους επιπέδου, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου για ενήλικες και παιδιά, και την υποστήριξη των εργαζόμενων οικογενειών ώστε να αυξήσουν το εισόδημα/ τα εισοδήματά τους. Για να βοηθήσει στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επέλεξε να εστιάσει στην καταπολέμηση των δομικών αιτιών της μέσω δράσεων σε πεδία που ποικίλλουν: από την απασχόληση, την εκπαίδευση, το βιοτικό επίπεδο ως τη συνεργασία μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των τοπικών περιοχών/αρχών. Η συγκεκριμένη στρατηγική επιδιώκει να υλοποιήσει τις ρυθμίσεις του Νόμου για την Παιδική Φτώχεια του έτους 2010, εστιάζοντας παράλληλα σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Για παράδειγμα, Κυβερνητική ανασκόπηση σχετικά με τα στοιχεία της φτώχειας κατέδειξε ότι ορισμένα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φτωχότερες οικογένειες ώστε να διαφύγουν από τον κύκλο της φτώχειας μέσω της εύρεσης εργασίας ήταν η μακροχρόνια ανεργία, το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, η φροντίδα περισσότερων από τριών παιδιών, και η ανατροφή παιδιών ως μόνοι γονείς. Η Κυβέρνηση της Βρετανίας μετέπειτα δεσμεύθηκε να υποστηρίξει περισσότερο τους μακροχρόνια ανέργους, και να εξειδικεύσει την υποστήριξη για τις μονογονεϊκές οικογένειες, πέραν των έτερων μέτρων.

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή Κοινωνικής Κινητικότητας και Παιδικής Φτώχειας του Ηνωμένου Βασιλείου (Social Mobility and Child Poverty Commission) υπολόγισε ότι έως το 2020, περίπου 3,5 εκατομμύρια παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Η στρατηγική της περιόδου 2014-2017 δέχθηκε έντονες επικρίσεις και θεωρήθηκε ως μία «χαμένη ευκαιρία» από σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς, που στηλίτευσαν το γεγονός ότι η στρατηγική δεν ανταποκρίθηκε στα απαιτούμενα για τη μείωση της παιδικής φτώχειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Βέλγιο: Το Εθνικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας

Τον Ιούνιο του 2013, η Βελγική Κυβέρνηση αποφάσισε να υιοθετήσει ένα Εθνικό Σχέδιο Κατά της Παιδικής Φτώχειας , εμπνευσμένη από την Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : «Επενδύοντας στα Παιδιά: Διαρρηγνύοντας τον Κύκλο της Μειονεξίας»: (European Commission’s Recommendation ‘Investing in Children: Breaking the Cycle of Disadvantage’).

Το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στο ομοσπονδιακό, το περιφερειακό και το κοινοτικό επίπεδο, όλα εκ των οποίων στοχεύουν στη μείωση της παιδικής φτώχειας στο Βέλγιο ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι που τέθηκαν μέσω της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Το σχέδιο αποτελείται από 140 δράσεις που χωρίζονται σε τέσσερις άξονες, όπως προσδιορίζει η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ο άξονας 1 ασχολείται με την πρόσβαση σε επαρκείς πόρους, ο άξονας 2 εστιάζει την πρόσβαση σε οικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ο άξονας 3 εστιάζει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων συμμετοχής των παιδιών, ενώ ο άξονας 4 εστιάζει στις συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών επιπέδων πολιτικής και διακυβέρνησης.

Συμπερασματικά, το Βελγικό σχέδιο κατά της παιδικής φτώχειας έχει ως στόχο να προστατευθούν τουλάχιστον 82.000 παιδιά από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στο Βέλγιο ως το 2020.

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Έναρξη διαβούλευσης από την Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά

Be the first to comment on "Το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζουν νέες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!