Έγκριση για υλοποίηση του Προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη”

Στην έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη” στο πλαίσιο των δράσεων στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας για τους αστέγους, προχώρησε χθες Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακόμη το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και οι Μ.Κ.Ο. “Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ” και “PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας”.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη σχεδίων που θα λαμβάνουν υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των αστέγων που φιλοξενούνται σε κοινωνικούς ξενώνες βραχυχρόνιας φιλοξενίας ή ξενώνες ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ως άστεγοι και δύνανται άμεσα να επανενταχτούν. Επιπλέον, στοχεύει στην επανένταξη γυναικών που φιλοξενούνται σε ξενώνες για γυναίκες, θύματα βίας.

Στο σχεδιασμό αναμένεται να ενταχθούν 40 άτομα από τις παραπάνω κοινωνικές ομάδες, εκ των οποίων ένα ποσοστό 40% θα ωφεληθεί και από τους δύο πυλώνες, της στέγασης και επανένταξης. Η σύμβαση ισχύει για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ενώ το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 344.800€.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως αναθέτουσα αρχή, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των ενεργειών και του διαχειριστικού κόστους υλοποίησης του προγράμματος, την παρακολούθηση υλοποίησης του σχεδίου και τη συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης και την τεχνική της υποστήριξη.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως αρχή διαχείρισης, αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος, την πληρωμή των δαπανών στους δικαιούχους, τη συλλογή των απαιτούμενων παραστατικών και τη σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων με απολογιστικά στοιχεία παρακολούθησης του έργου.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως τελικός δικαιούχος του προγράμματος, αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποβολή οριστικού αναλυτικού χρονοδιαγράμματος ενεργειών και τον ορισμό ενός Επιστημονικού Υπευθύνου και μίας Ομάδας Έργου.

Τέλος, οι Μ.Κ.Ο. “ΑΡΣΙΣ” και “PRAKSIS”, ως φορείς διαχείρισης, αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πληρωμή δαπανών που προκύπτουν από την υλοποίηση του προγράμματος και την καταβολή των αμοιβών στα άτομα που απασχολούνται στο έργο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής – όπου αυτό απαιτείται – για τις ανάγκες του σχεδίου.

Δήμος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον τομέα της φροντίδας

Be the first to comment on "Έγκριση για υλοποίηση του Προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!