Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Οκτώβριος 2014

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2014 ανήλθε σε 25,8% έναντι 27,8% τον Οκτώβριο του 2013 και 26,0% τον Σεπτέμβριο του 2014. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Οκτώβριο του 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.585.234 άτομα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.245.340 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.288.819 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Οκτώβριο των ετών 2009 έως και 2014 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (σελίδα 2).

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 72.379 άτομα σε σχέση με το Οκτώβριο του 2013 (αύξηση 2,1%) και κατά 6.853 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2014 (αύξηση 0,2%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 104.263 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2013 (μείωση 7,7%) και κατά 13.491 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2014 (μείωση 1,1%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 8.384 άτομα σε σχέση με το Οκτώβριο του 2013 (μείωση 0,3%) και αυξήθηκαν κατά 2.100 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2014 (αύξηση 0,1%)

 
Διάρκεια Χρόνου Ανεργίας Α΄       τρίμηνο        2014 B΄       τρίμηνο       2014 Γ΄        τρίμηνο        2014
ΣΥΝΟΛΟ 1.342,3 1.280,1 1.229,4
Τώρα θα αρχίσει να αναζητά εργασία ή θα αναλάβει εργασία στους επόμενους 3 μήνες       7,4     4,2      4,7
Λιγότερο από 1 μήνα      25,1   24,4     29,3
1 – 2  μήνες      78,7   67,5    79,6
3 – 5  μήνες    127,3    88,8    68,1
6 – 11 μήνες    145,2  143,0  120,5
12 μήνες και άνω    958,7  952,2  927,1
ΝΕΟΙ    308,4  291,9  295,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άνεργοι (Σε Χιλιάδες) Ηλικίας 15 Ετών Και Άνω Κατά Διάρκεια Χρόνου Ανεργίας Για Τα Έτη 2001 – 2014 Ανά Τρίμ…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

Διαβάστε Επίσης  Νέο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Αγοράς Εργασίας

Be the first to comment on "Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Οκτώβριος 2014"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!