Απασχόληση και Κοινωνικές Εξελίξεις: Ετήσια Έκθεση επισημαίνει τους κύριους παράγοντες της ανθεκτικότητας στην κρίση

Οι χώρες που παρέχουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας αποτελεσματική κοινωνική προστασία και επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο έχουν αποδειχθεί πιο ανθεκτικές στην οικονομική κρίση. Αυτό είναι ένα από τα κύρια ευρήματα της Ετήσιας Έκθεσης 2014 για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Εξελίξεις στην Ευρώπη, η οποία εξέτασε τις επιπτώσεις της ύφεσης.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης την ανάγκη για επένδυση στον σχηματισμό και τη διατήρηση των κατάλληλων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού ώστε να υποστηριχθεί η παραγωγικότητα, καθώς και η πρόκληση της επαναφοράς της σύγκλισης ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη.

Η Ανασκόπηση εξέτασε τα διδάγματα που έχουν αποκομισθεί από την ύφεση ώστε να συμπεράνει ότι ο αρνητικός αντίκτυπος στην απασχόληση και τα εισοδήματα ήταν μικρότερος για τις χώρες με περισσότερο ανοιχτές και λιγότερο κατατμημένες αγορές εργασίας και με μεγαλύτερες επενδύσεις στη δια βίου μάθηση.

Σε αυτές τις χώρες, τα επιδόματα ανεργίας τείνουν να καλύπτουν σημαντικό ποσοστό των ανέργων, συνδέονται με την ενεργοποίηση, και «ανταποκρίνονται» στον οικονομικό κύκλο.

Η Ανασκόπηση υπογραμμίζει ότι ορισμένα κράτη-μέλη κατευθύνονται προοδευτικά προς ένα μοντέλο κοινωνικών επενδύσεων που ενισχύει τις δια βίου ανθρώπινες δυνατότητες και στηρίζει την ευρύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε Επίσης  Στρατηγική για την ισότητα των φύλων | Γνωμοδότηση Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Καλύτερες δεξιότητες σε συνδυασμό με καλύτερες θέσεις εργασίας

Υπό το δεδομένο ενός γηρασκόμενου[1] αλλά και συρρικνούμενου πληθυσμού στην Ε.Ε., η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ζωτικής σημασίας για να υποστηριχθεί η παραγωγικότητα και να διασφαλισθεί η μελλοντική ενταξιακή ανάπτυξη με βάση τις θέσεις εργασίας.

Η ανασκόπηση υπογραμμίζει ότι οι αποτελεσματικές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο δεν απαιτούν μονάχα την εκπαίδευση και την κατάρτιση στις κατάλληλες δεξιότητες, αλλά επίσης επαρκή πλαίσια που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να διατηρήσουν, να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν αυτές τους τις δεξιότητες καθόλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση στην προσφορά εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου θα πρέπει να συνταιριάξει με την προσφορά ποιοτικών θέσεων εργασίας, με στόχο να υπάρξει ένα πιο παραγωγικό εργατικό δυναμικό.

Πηγή: ec.europa.eu/social

Επιμέλεια Άρθρου/Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

socialpolicy.gr

______________

[1] Σύμφωνα με την Έκθεση η δημογραφική γήρανση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις ανταγωνιστικές πιέσεις στις οποίες είναι ήδη εκτεθειμένη η ΕΕ. Έτερα μέρη του κόσμου θα συνεχίσουν σε μεγάλο βαθμό να επωφελούνται από το δημογραφικό μέρισμα, καθώς ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας θα συνεχίσει να επεκτείνεται εντός των επόμενων δεκαετιών, ενώ η Ε.Ε. αναμένεται να αντιμετωπίσει μία μείωση του εργατικού της δυναμικού σε σημαντικούς αριθμούς. Καθώς το εργατικό δυναμικό συρρικνώνεται, η Οικονομία της Ε.Ε. μπορεί να συνεχίσει να μεγεθύνεται μόνο αν η μελλοντική μεγέθυνση της παραγωγικότητας πολλαπλασιαστεί σε σχέση με το παρελθόν.

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα προεργασίας για 1.100 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!