Βελτιώνοντας την Επαγγελματική Πρακτική Αναφορικά με Περιστατικά Παιδικής Κακοποίησης /IPPOCA project

παιδική φτώχεια, socialpolicy.gr. φτώχεια, αποστέρηση, επικαιρότητα, 30% κίνδυνος φτώχειας για τα παιδιά

Το Πρόγραμμα IPPOCA (IPPOCA project Improving Professional Practice On Child Abuse – Βελτιώνοντας την Επαγγελματική Πρακτική Αναφορικά με Περιστατικά Παιδικής Κακοποίησης) χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG JUSTICE) και αποτελεί μέρος του Προγράμματος Daphne III.

Του Προγράμματος ηγήθηκε το Νοσοκομείο Meyer της Φλωρεντίας, με τη συνεργασία έτερων νοσοκομείων – όπως του San Juan de Déus στην Βαρκελώνη (ES) και του Heim Pál στη Βουδαπέστη (HU) καθώς και της HOPE – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσοκομειακού και Υγειονομικού Τομέα {HOPE – The European Hospital and Healthcare Federation} και του UniTS – Università del Terzo Settore.

ippoca

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιούνιο του 2013 και διήρκεσε ως τον Δεκέμβριο του 2014.

Οι γενικοί του στόχοι ήταν οι εξής:

  • Να βελτιωθούν οι δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε παιδιατρικά νοσοκομεία και,
  • Να βελτιωθούν οι γνώσεις και οι εφαρμοζόμενες πρακτικές σε περιστατικά υποπτευόμενης παιδικής κακοποίησης.

Οι στόχοι τέθηκαν μέσω της δημιουργίας ενός εγχειριδίου (manual) που βασίστηκε στις απαντήσεις ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε με στόχο να αποκομισθεί μία συνολική εικόνα των διαδικασιών που εφαρμόζονταν ήδη στα τρία συνεργαζόμενα νοσοκομεία.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στα προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με τον εντοπισμό του δράστη του περιστατικού παιδικής κακοποίησης: εάν ισχύει ένα ειδικό πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί ή εφαρμοσθεί, ποιος είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό του υπόπτου, ποιος θα πρέπει να αναφέρει το συμβάν στις αστυνομικές αρχές, πώς υλοποιείται η φροντίδα του παιδιού και ποιος είναι ο ρόλος των άλλων επαγγελματιών.

Το εγχειρίδιο συμπληρώθηκε με το Παράρτημα που περιείχε τον κατάλογο με τα καλά παραδείγματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο. Επιπρόσθετα, προετοιμάστηκαν προγράμματα εκμάθησης τα οποία υλοποιήθηκαν μέσω μαθημάτων που οργανώθηκαν από τα συνεργαζόμενα νοσοκομεία για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτά αλλά και πέραν αυτών.

Ο στόχος ήταν να βελτιωθούν οι δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας ώστε να αναγνωρίζουν ένα κακοποιημένο παιδί αλλά και να διαμοιραστεί μία κοινή μεθοδολογία η οποία να μπορεί να εφαρμοσθεί και σε άλλα περιβάλλοντα.

© European Union, url: http://europa.eu/epic/news/2014/20141107-daphne-iii-ippoca-project._en.htm

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ισχυρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των Ρομά

Be the first to comment on "Βελτιώνοντας την Επαγγελματική Πρακτική Αναφορικά με Περιστατικά Παιδικής Κακοποίησης /IPPOCA project"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!