Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους: Υλοποίηση Προγραμμάτων σε δέκα χώρες της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων σε δέκα χώρες της Ε.Ε. για την αξιοποίηση και χρήση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD).

Τα προγράμματα για τη Λιθουανία, Λετονία, Αυστρία, Ρουμανία, Πολωνία, Βέλγιο, Ολλανδία, Εσθονία, Σλοβενία και Βουλγαρία αποτιμώνται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αυτή είναι η κατανομή του προγράμματος ανά χώρα (σε τρέχουσες τιμές και για την περίοδο 2014-2020) :

  • Η Λιθουανία θα λάβει 77 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με 13 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους) για την υποστήριξη της παροχής διατροφικής βοήθειας και βασικών αγαθών/ειδών ατομικής χρήσης.
  • Η Λετονία θα λάβει 41 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με 7,2 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους) για την υποστήριξη της παροχής τροφίμων και βασικών αγαθών/ειδών ατομικής χρήσης και αγαθών νοικοκυριού.
  • Η Αυστρία θα λάβει 18,03 εκατομμύρια ευρώ (συν 3,18 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους) για να αντιμετωπίσει την υλική αποστέρηση των ανθρώπων που βιώνουν δυσχέρειες, με την παροχή – παραδείγματος χάριν – σχολικών ειδών στο ξεκίνημα του σχολικού έτους.
  • Η Ρουμανία θα λάβει περισσότερα από  441 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με 75 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους) για να παράσχει τρόφιμα σε όσους αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, καθώς και σχολικά είδη/αγαθά σε παιδιά που αντιμετωπίζουν αποστέρηση.
  • Το Βέλγιο θα λάβει 73,8 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με 14,3 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους) για να διασφαλίσει τη δωρεάν διανομή τροφίμων σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν συνθήκες φτώχειας μέσω ενός δικτύου συνεργαζόμενων οργανώσεων.
  • Η Ολλανδία θα λάβει περισσότερα από 3,9 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με περίπου 700.000 ευρώ από εθνικούς πόρους), για να στηρίξει τους ανθρώπους σε ηλικία συνταξιοδότησης με χαμηλό εισόδημα ή υψηλά επίπεδα χρέωσης.
  • Η Πολωνία θα λάβει 473,36 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με 83,5 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους) για να στηρίξει την παροχή διατροφικής βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Η Εσθονία θα λάβει 8 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με 1,4 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους) για να παράσχει βασική υλική βοήθεια και στήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσχέρειες.
  • Η Σλοβενία θα λάβει 20,5 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με 3,6 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους) για να παράσχει τρόφιμα στους ανθρώπους που βιώνουν τη μεγαλύτερη αποστέρηση, σε συνδυασμό με συμπληρωματικά μέτρα.
  • Η Βουλγαρία θα λάβει 104,8 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους) για την παροχή τροφίμων και βοήθειας σε όσους αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες στην χώρα.

Τον Ιούλιο, η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα της Ε.Ε. για την οποία εγκρίθηκε το εθνικό πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Η Γαλλία θα λάβει 449 εκατομμύρια ευρώ (συν 88 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους) για την υποστήριξη της παροχής διατροφικής βοήθειας.

– Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους.

Η υλική αυτή βοήθεια συνίσταται στη διανομή τροφίμων, ρουχισμού και άλλων αναγκαίων ειδών ατομικής χρήσης, π.χ. παπούτσια, σαπούνι και σαμπουάν.

Η παροχή υλικής βοήθειας πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να βγουν από τη φτώχεια.

Οι εθνικές αρχές μπορούν επίσης να στηρίζουν την παροχή μη υλικής βοήθειας προς τους απόρους, ώστε να τους βοηθούν να ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινωνία.

Πώς λειτουργεί το ΤΕΒΑ;

Η Επιτροπή εγκρίνει τα εθνικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020, βάσει των οποίων οι εθνικές αρχές λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις για τη διανομή της βοήθειας μέσω συνεργαζόμενων οργανώσεων (συνήθως, μη κυβερνητικών). Παρόμοια προσέγγιση ακολουθείται ήδη για τα ταμεία συνοχής.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιλέγουν τόσο το είδος της βοήθειας (τρόφιμα ή βασική υλική βοήθεια, ή συνδυασμό και των δύο) που επιθυμούν να προσφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους, όσο και τον τρόπο απόκτησης και διανομής της βοήθειας.

Οι εθνικές αρχές μπορούν είτε να αγοράζουν οι ίδιες τα τρόφιμα και τα άλλα είδη και να τα προωθούν στις συνεργαζόμενες οργανώσεις, είτε να χρηματοδοτούν τις οργανώσεις για να πραγματοποιούν οι ίδιες τις αγορές των ειδών. Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις που αγοράζουν οι ίδιες τα τρόφιμα ή άλλα είδη μπορούν είτε να τα διανέμουν απευθείας είτε να ζητούν τη βοήθεια άλλων συνεργαζόμενων οργανώσεων.

Πώς επιλέγονται οι συνεργαζόμενες οργανώσεις;

Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις είναι κρατικοί φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν επιλεγεί από τις εθνικές αρχές με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια καθορισμένα σε εθνικό επίπεδο.

Πόσα χρήματα διατίθενται;

Σε πραγματικές τιμές, πάνω από 3,8 δισ. ευρώ διατέθηκαν στο ΤΕΒΑ για την περίοδο 2014-2020.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι χώρες της ΕΕ συμμετέχουν κατά 15% τουλάχιστον στη χρηματοδότηση του εθνικού τους προγράμματος.

Με ποιο τρόπο το ΤΕΒΑ συμπληρώνει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ);

Η στήριξη του ΤΕΒΑ θα βοηθά τους απόρους στα πρώτα βήματα εξόδου τους από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το ΤΕΒΑ θα βοηθά τους απόρους καλύπτοντας τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουν αυτοί να βρουν δουλειά ή να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης, όπως αυτά που στηρίζει το ΕΚΤ.

___

Πηγές: ec.europa.eu, ec.europa.eu/social/main.jsp

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Η Επιτροπή παρουσιάζει το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!