Υπερχρέωση Νοικοκυριών – Μια Ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της υπερχρέωσης – Τι μπορεί να επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ; Συνέδριο ΕΟΚΕ

Υπερχρέωση Νοικοκυριών – Μια Ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της υπερχρέωσης – Τι μπορεί να επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ;  Συνέδριο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Και Κοινωνικής Επιτροπής – Household over-indebtedness – A European strategy against over-indebtedness – What could be done at the EU level? Conference – EESC – Room JDE 62 – Brussels, Belgium 

H Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπερχρέωσης – European Consumer Debt Network (ECDN) , και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οικονομικης Ενσωμάτωσης – Εuropean Financial Inclusion Network (EFIN) διοργάνωσαν συνέδριο για την υπερχρέωση των νοικοκυριών στα κτήρια της ΕΟΚΕ, στις Βρυξέλλες, στις 12 Δεκεμβρίου 2014.

Η υπερχρέωση προκύπτει εν γένει έπειτα από μία απροσδόκητη μείωση του εισοδήματος. Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο έχει ενταθεί σε σημαντικό βαθμό εξαιτίας της οικονομικής κρίσης ενώ διαχέεται- επηρεάζει και τους ανθρώπους της μεσαίας τάξης.

Όλα τα κράτη-μέλη επηρεάζονται και πιθανώς όλοι οι οικονομικοί δρώντες μπορεί να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της υπερχρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, και ειδικότερα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Στο συγκεκριμένο συνέδριο εξετάστηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Η ανάγκη για τη δημιουργία δεικτών σε επίπεδο Ε.Ε και ενός κοινού ορισμού (EU-wide definition) της υπερχρέωσης σε επίπεδο Ε.Ε
  • Για μία στρατηγική για την εκκαθάριση της αγοράς από αθέμιτες πρακτικές και τοξικά προϊόντα. 
  • Η ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των ζητημάτων χρέους σε πρώιμο στάδιο. 
  • Μία προσέγγιση “προσανατολισμένη σε λύσεις” (“solution oriented” approach) και εφαρμογή κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων. 

Τέλος, στο συγκεκριμένο διαδραστικό συνέδριο, που συγκέντρωσε ομιλητές υψηλού κύρους και φορείς με επενδεδυμένο συμφέρον από όλες τις χώρες της ΕΕ, εξετάσθηκαν οι κινήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ και να προταθούν προοπτικές, στρατηγικές και η ατζέντα (μέτρων) για τα έτη που θα ακολουθήσουν.

Η κατάσταση της υπερχρέωσης σε πρώιμο στάδιο – The situation of over-indebtedness at early stage

Intro Olivier Micol

Πηγή: eesc.europa.eu

Διαβάστε Επίσης  Το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία

Be the first to comment on "Υπερχρέωση Νοικοκυριών – Μια Ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της υπερχρέωσης – Τι μπορεί να επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ; Συνέδριο ΕΟΚΕ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!