Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης 2015: Βάζοντας τέλος στην εμπορία ανθρώπων και την καταναγκαστική εργασία

Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί την βασική αρχή για μια ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη εντός και μεταξύ των εθνών. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης υποστηρίζονται μέσα από την προώθηση της ισότητας των φύλων ή των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών και των μεταναστών. Μόνο μέσα από την άρση των εμπόδιων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εξαιτίας του φύλου, της ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, πολιτισμού ή αναπηρίας, προωθούμε την κοινωνική δικαιοσύνη.

Για τα Ηνωμένα Έθνη, η επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους είναι στο επίκεντρο της παγκόσμιας αποστολής τους, για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η υιοθέτηση από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας της Διακήρυξης για την κοινωνική δικαιοσύνη για μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση, είναι μόνο ένα πρόσφατο παράδειγμα της δέσμευσης του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για την κοινωνική δικαιοσύνη. Η Διακήρυξη επικεντρώνεται στη διασφάλιση δίκαιων αποτελεσμάτων για όλους, μέσω της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού διαλόγου και των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε την 20η Φεβρουαρίου ως την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης το 2007, καλώντας τα κράτη μέλη να αφιερώσουν την ημέρα για την προώθηση των εθνικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους στόχους της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη και της 24ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης .

Η τήρηση της Παγκόσμιας Ημέρας της Κοινωνικής Δικαιοσύνης θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας, της ισότητας των φύλων και της πρόσβασης στην κοινωνική ευημερία και δικαιοσύνη για όλους.

Ανθρώπινη εκμετάλλευση και καταναγκαστική εργασία

Η καταναγκαστική εργασία συνδέεται με διαφορετικές μορφές εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών του χρέους, του λαθρεμπορίου και άλλων μορφών σύγχρονης δουλείας. Τα θύματα είναι τα πιο ευάλωτα – γυναίκες και κορίτσια που εξαναγκάζονται στην πορνεία, οι μετανάστες που παγιδεύονται στα δεσμά του χρέους ή σε κάτεργα, οι εργαζόμενοι που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης με παράνομες τακτικές και πληρώνονται ελάχιστα ή τίποτα.

Τον Ιούνιο του 2014 οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας (ILC) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,  αποφάσισε να δώσει νέα ώθηση στον παγκόσμιο αγώνα κατά της καταναγκαστικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και των πρακτικών δουλείας.

Έτσι ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία την έγκριση πρωτοκόλλου και σύστασης, η οποία συμπληρώνει την αναγκαστική Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 1930 (Νο 29), και συμπληρώνει τις υφιστάμενες διεθνείς πράξεις, παρέχοντας συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψη όλων των μορφών καταναγκαστικής εργασίας.

Ο εορτασμός της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικής Δικαιοσύνης, επικεντρώνεται στη μάστιγα της εμπορίας ανθρώπων και στην κατάσταση των περίπου 21 εκατομμυρίων γυναικών, ανδρών και παιδιών που αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές σύγχρονης δουλείας.

un.org

socialpolicy.gr

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2020: Η ψυχική υγεία ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και σοφή επένδυση για το μέλλον

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!