Νέα μαθήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηλιούπολης

Ο Δήμος Ηλιούπολης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θα συνεχίσει και φέτος τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ηλιούπολης, εφόσον υπάρξει η απαιτούμενη συμμετοχή, θα λειτουργήσει τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1.Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή-25 ώρες
2.Ασφάλεια-Ποιότητα Τροφίμων-25 ώρες
3.Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) -25 ώρες
4. Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) -25 ώρες
5.Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες-25 ώρες
6.Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη Λογοτεχνίας-25 ώρες
7.Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας-25 ώρες
8.Θεατρολογία-25 ώρες
9.Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)-25 ώρες

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται αίτηση συμμετοχής και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, Ηρώς Κωνσταντοπούλου και Θάλειας Λουκίδου.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Υποβολή αιτήσεων από 9/03/2015 και για επτά εργάσιμες ημέρες, δηλαδή έως και τις 17/03/2015.

Ώρες κατάθεσης αιτήσεων: 17:30 μ.μ. -19:30 μ.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες τις ημέρες και ώρες των αιτήσεων (κ. Νίπη Μαλβίνα και κ. Λουλακάκη Μαρίνα). Γενικές πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2109970115

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο ΚΔΒΜ Δήμου Ηλιούπολης (Ηρώς Κωνσταντοπούλου και Θάλειας Λουκίδου) αποκλειστικά τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Δήμος Ηλιούπολης

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει κοινωνικά ομόλογα EU SURE

Be the first to comment on "Νέα μαθήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηλιούπολης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!