1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για το άσυλο, τη μετανάστευση, την ένταξη και την ασφάλεια

Παράρτημα 1: Ορισμός των ταμείων ΤΑΜΕ και ΤΕΑ
Παράρτημα 1: Ορισμός των ταμείων ΤΑΜΕ και ΤΕΑ

Παράρτημα 1: Ορισμός των ταμείων ΤΑΜΕ και ΤΕΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 25 Μαρτίου,  22 νέα πολυετή εθνικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) για την περίοδο 2014-2020.

Εντός του τρέχοντος έτους θα εγκριθούν και άλλα 36 εθνικά προγράμματα. Αυτές οι δύο πτυχές χρηματοδότησης της ΕΕ ενισχύουν τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης, της ένταξης και της εσωτερικής ασφάλειας.

Η ενίσχυση που χορηγεί το ΤΑΜΕ υποστηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για: τη βελτίωση των ικανοτήτων υποδοχής, τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου σύμφωνα με τα πρότυπα της Ένωσης, την ένταξη των μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την αύξηση της βιωσιμότητας των προγραμμάτων επιστροφής. Το πρόγραμμα ΤΕΑ υποστηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για τη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων των κρατών μελών (ιδίως μέσω της χρήσης σύγχρονων διαλειτουργικών τεχνολογιών), τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου και την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως είναι η τρομοκρατία και η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, η εγκληματικότητα και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.

Εκτός από τα βασικά κονδύλια, τα περισσότερα από τα προγράμματα που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή χρηματοδοτούνται και από άλλους πόρους που διατέθηκαν σε ορισμένα κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν εθελοντικά στην εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων με σημαντική διακρατική διάσταση, όπως είναι οι κοινές επιχειρήσεις επιστροφής και επανένταξης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ ή η υλοποίηση της προξενικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΤΕΑ. Πρόσθετα κονδύλια βάσει ορισμένων προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας θα διατεθούν για την αγορά μεγάλης κλίμακας εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται εν ανάγκη για τις κοινές επιχειρήσεις του FRONTEX. Τα 100 εκατομμύρια ευρώ περίπου που διατέθηκαν μέσω των προγραμμάτων ΤΑΜΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του προγράμματος επανεγκατάστασης της Ένωσης κατά την περίοδο 2014-2015.

Η Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει σύντομα και τα υπόλοιπα εθνικά προγράμματα. Τα ταμεία ΤΑΜΕ και ΤΕΑ, με τα σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ που θα διαθέσουν συνολικά κατά την περίοδο 2014-20, είναι συνεπώς τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για επενδύσεις που έχουν ως στόχο μια ανοικτή και ασφαλή Ευρώπη.

Ιστορικό

Οι προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα της Μετανάστευσης και των Εσωτερικών Υποθέσεων χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ).

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην ανάπτυξη κοινών μεθόδων προσέγγισης των θεμάτων ασύλου και μετανάστευσης.

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (αποτελούμενο από το τμήμα για τα Σύνορα και τις Θεωρήσεις και το τμήμα για την Αστυνομική Συνεργασία και τη Διαχείριση των κρίσεων ) συμβάλλει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και πρόληψης της εγκληματικότητας στην Ένωση, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τα νόμιμα ταξίδια και εξασφαλίζει αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Το 85 % των κονδυλίων διατίθεται μέσω των εθνικών προγραμμάτων: Πολυετή στρατηγικά έγγραφα που καλύπτουν την περίοδο 2014-20. Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται, εφαρμόζονται, παρακολουθούνται, αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε συνεργασία με τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Το υπόλοιπο (περίπου το 15 % του συνόλου των πόρων), για το οποίο εγκρίνονται προγράμματα εργασίας στο πλαίσιο των τριών χρηματοδοτικών μέσων, το διαχειρίζεται η Επιτροπή. Με αυτά τα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής χρηματοδοτούνται οι δράσεις της Ένωσης και η επείγουσα βοήθεια προς τα κράτη μέλη ( Βλέπε παράρτημα 1 και τα ίδια τα προγράμματα εργασίας εδώ ΤΑΜΕ 2014 , ΤΕΑ-B 2014 , ΤΕΑ-P 2014 ).

22 εθνικά προγράμματα έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή (στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης), εκ των οποίων τα 17 είναι προγράμματα ΤΑΜΕ ( Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο) και τα 5 είναι προγράμματα ΤΕΑ (Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, Γαλλία). Εντός του 2015 θα εγκριθούν και άλλα 36 εθνικά προγράμματα.

Πηγή: ec.europa.eu

Διαβάστε Επίσης  Η Επιτροπή παρουσιάζει το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!