Δήμος Αθηναίων: Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Αθηναίων υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων:

 • Σχεδιάζει εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων.
 • Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων.
 • Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.
 • Οργανώνει παρακολουθεί και αξιολογεί την δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας όπως οι κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου, Μ.Κ.Ο., υπηρεσίες και δομές κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους, συλλόγων και οργάνων ομάδων-χρηστών, κοινωνικών υπηρεσιών των νομικών Προσώπων του Δήμου.
 • Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων και υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπόμενων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
 • Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
 • Μεριμνά για τον ορισμό μελών Διοικητικών Συμβουλίων (Ιδρυμάτων, Λεσχών Φιλίας) και επιτροπών.
 • Ρυθμίζει θέματα κοινωνικής κατοικίας.
 • Λειτουργεί ως Συμβουλευτικό Κέντρο όπου παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη, νομικές συμβουλές και νομική βοήθεια σε συνεργασία με τους με τους δικηγορικούς συλλόγους και ενημέρωση για θέματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία, τα Άτομα με αναπηρίες, τις γυναίκες που χρήζουν ανάλογης στήριξης, τους αλλοδαπούς, τους πρόσφυγες και τους Ρομά.
 • Εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
 • Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) (άρθρο 94 παρ. 3β αριθ.10 Ν. 3852/2010).
 • Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων και υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπόμενων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
 • Προβαίνει στην χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών) (άρθ.94 παρ.3Β αρ. 22 του Ν.3852/2010).
 • Προβαίνει στην χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

 

Διαβάστε Επίσης  Για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία για την ευημερία των παιδιών στα χρόνια της λιτότητας και μετά

Πηγή: https://www.cityofathens.gr

Be the first to comment on "Δήμος Αθηναίων: Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!