Η οικοδόμηση μιας κουλτούρας πρόληψης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Η εργασία κάτω από επικίνδυνες συνθήκες είναι η καθημερινή ρουτίνα για πολλούς εργαζόμενους. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Πάνω από 313 εκατομμύρια εργαζόμενοι υποφέρουν από μη-θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα κάθε χρόνο, αριθμός που αντιστοιχεί σε 860.000 άτομα που τραυματίζονται εν ώρα εργασίας, καθημερινά. Κάθε μέρα, 6.400 άνθρωποι πεθαίνουν από κάποιο εργατικό ατύχημα ή από επαγγελματική ασθένεια, αριθμοί που ανέρχονται σε 2,3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Τα εργατικά ατυχήματα ή ασθένειες σίγουρα μπορούν να τοποθετηθούν στην  κατηγορία με το υψηλότερο φορτίο από όλα τα προβλήματα υγείας παγκοσμίως.

Η μακρόχρονη προτεραιότητα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, αναγνωρίστηκε ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στη Διακήρυξη της Σεούλ το 2008 για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.  Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, η ΔΟΕ απευθύνει έκκληση για ανάληψη επείγουσας δράσης ώστε να οικοδομηθεί μια κουλτούρα πρόληψης σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και την υγεία.

Μια εθνική κουλτούρα πρόληψης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Το σεβασμό του δικαιώματος για ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας σε όλα τα επίπεδα 
  • Την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος μέσω ενός συστήματος καθορισμένων δικαιωμάτων, ευθυνών και υποχρεώσεων
  • Η μεγαλύτερη προτεραιότητα να αποδίδεται στην αρχή της πρόληψης.

Η οικοδόμηση μιας κουλτούρας πρόληψης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Μια κουλτούτα πρόληψης στον τομέα της εργασίας, θα πρέπει να βασίζεται στην εμπλοκή πολλών εταίρων: στις κυβερνήσεις, στους εργαζομένους, στους εργοδότες και στις οργανώσεις τους, στους ειδικούς και στους εμπειρογνώμονες. Οι καλές πρακτικές θα πρέπει να διαμοιράζονται, να προωθούνται και να γίνονται παράδειγμα προς μίμηση όπου είναι δυνατόν και να διαμορφώνονται συνεργασίες προκειμένου να επιταχυνθεί η πρόοδος προς την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας κουλτούρας πρόληψης.

Η αύξηση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης των κινδύνων στην εργασία, η πρόληψη και ο έλεγχος τους είναι το κλειδί για τη διαδικασία αυτή. Η σωστή διακυβέρνηση θα ενισχύσει τις ικανότητες της χώρας, αλλά και θα διευκολύνει την κινητοποίηση των εθνικών και διεθνών πόρων. Η διάθεση των πόρων αυτών απαιτεί σύνεση στη δημιουργία και την εφαρμογή αποτελεσματικών εθνικών στρατηγικών επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, με στόχο την επέκτασή τους σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, της άτυπης οικονομίας και της γεωργίας.

Πηγή: ilo.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού και Διατροφής 2020 - Βασικά Στοιχεία

Be the first to comment on "Η οικοδόμηση μιας κουλτούρας πρόληψης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!