Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευόμενων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

Tο Πολυτεχνείο Κρήτης σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συστήματα Διοίκησης και Σύγχρονες Τεχνολογίες Παραγωγής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης) σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.

Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (ηλικία, εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).

— Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 18 συνολικά μαθήματα που χωρίζονται σε 3 βασικές θεματικές ενότητες:

1η Ενότητα) — Σύγχρονα θέματα management και διοίκησης λειτουργιών,
2η Ενότητα) — Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και
3η Ενότητα) — Βιομηχανική διοίκηση και συστήματα παραγωγής.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 5 κύκλους των 150 ωρών έκαστος.
Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος θα διεξαχθεί το εαρινό εξάμηνο του 2015 και θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση για τον πρώτο κύκλο μέσω e-mail (diavioumpd@isc.tuc.gr ), μέχρι και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, όπου θα δηλώνουν σε ποιον κύκλο υλοποίησης του προγράμματος επιθυμούν να συμμετάσχουν, καθώς και τον τρόπο και τον τόπο παρακολούθησης αυτού, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και γενικότερα όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη αίτηση συμμετοχής.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επόμενων κύκλων θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξετε επισυναπτόμενο αρχείο και στη διεύθυνση: http://www.diavioumpd.tuc.gr/

Αίτηση Συμμετοχής

Διαβάστε Επίσης  Στρατηγική για την ισότητα των φύλων | Γνωμοδότηση Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!