Π.Ο.Υ.: Εκτός στόχων η πρόοδος στο πεδίο της Ανοσοποίησης Παγκοσμίως

Επιμέλεια: Ντούνης Ανδρέας

Η πρόοδος στο πεδίο των στόχων για την ανοσοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο για το έτος 2015 βρίσκεται αρκετά εκτός πορείας. Ένα στα 5 παιδιά εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε εμβολιασμούς ρουτίνας που θα μπορούσαν να αποτρέψουν ετησίως 1,5 εκατομμύρια θανάτους από ασθένειες που μπορούν να αποφευχθούν. Καθώς εισήλθαμε στην Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης 2015 (24-30 Απριλίου), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί σε νέες προσπάθειες ώστε ο ρυθμός προόδου «να επανέλθει στην ίδια πορεία».

msf-πρόοδος-ανοσοποίηση-παγκοσμίως

Πηγή Φωτογραφίας: msf.gr – Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Το 2013 σχεδόν 22 εκατομμύρια βρέφη δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες τρεις δόσεις των εμβολίων διφθερίτιδας – τετάνου – κοκκύτη (DTP3), με πολλά εξ’ αυτών να διαβιούν στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Ο Π.Ο.Υ καλεί να δοθεί ένα τέλος στις αποφεύξιμες αναπηρίες και θανάτους που προξενούνται από τη μη πραγματοποίηση απαραίτητων και βασικών εμβολιασμών.

«Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης δημιουργεί μία εστιασμένη παγκόσμια πλατφόρμα για την αναζωογόνηση των συλλογικών μας προσπαθειών ώστε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε εμβόλια για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως ταυτότητας και τόπου κατοικίας», δήλωσε η Δρ. Flavia Bustreo, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνση Υγείας Οικογένειας, Παιδιών και Γυναικών του ΠΟΥ. «Είναι κρίσιμο για την παγκόσμια κοινότητα να πραγματοποιήσει άμεσα μια συλλογική και συνεκτική προσπάθεια για να επιτευχθεί ξανά πρόοδος αναφορικά με τους 6 στόχους που έχουμε θέσει»

Το 2012, και τα 194 Κράτη Μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνέλευσης για την Υγεία υποστήριξαν το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τα Εμβόλια (GVAP), μία δέσμευση των κρατών-μελών ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν αποκλείεται από την πρόσβαση σε ζωτικούς εμβολιασμούς.

Global Vaccination Action Plan

Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τα Εμβόλια (GVAP) – μία δέσμευση των κρατών-μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν αποκλείεται από την πρόσβαση σε ζωτικούς εμβολιασμούς.

Παρόλα αυτά, πρόσφατη ανεξάρτητη έκθεση αξιολόγησης του Παγκοσμίου Σχεδίου Δράσης για τα Εμβόλια κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι τα εμβόλια δεν παρέχονται ισότιμα ή αξιόπιστα και ότι μόλις ένας στους έξι στόχους, βρίσκεται σε «σωστό δρόμο» αναφορικά με την παγκόσμια ανοσοποίηση για το 2015- και αυτός είναι η εισαγωγή των αναξιοποίητων εμβολίων.

Πολλές χώρες ανά τον κόσμο ήρθαν αντιμέτωπες με μεγάλες επιδημίες ιλαράς το τελευταίο έτος, απειλώντας τις προσπάθειες επίτευξης του στόχο της εξάλειψης της ιλαράς σε Τρείς Περιφέρειες του ΠΟΥ ως το τέλος του 2015.

Οι Πρώτες Ενστάσεις από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στο Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τα Εμβόλια θα πρέπει να μπει άμεσα η παρασκευή πιο οικονομικών και εύχρηστων εμβολίων, προσαρμοσμένων στις ειδικές συνθήκες διαβίωσής τους.

Παρόλο που οι υψηλές τιμές των εμβολίων θέτουν μια σημαντική απειλή για τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων εμβολιασμού, το πλαίσιο δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο για τον έλεγχο των τιμών.

socialpolicy.gr, Υπουργείο Υγείας Αγορά εμβολίων για τα παιδιά ανέργων

Οι Ενστάσεις που εκφράστηκαν από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στο Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τα Εμβόλια.

«Το κόστος για τον εμβολιασμό ενός παιδιού έχει αυξηθεί κατά 2.700% την τελευταία δεκαετία, γι’ αυτό και προβληματίζει το γεγονός ότι το προσχέδιο εμβολιαστικής πολιτικής για την επόμενη δεκαετία δεν περιλαμβάνει στους στόχους του τη μείωση των τιμών», αναφέρει ο Δρ. Manica Balasegaram, Διευθυντής της Εκστρατείας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF) για την Πρόσβαση στα Βασικά Φάρμακα. «Οι κυβερνήσεις στις χώρες όπου εργαζόμαστε εκφράζουν έντονη ανησυχία για το πώς θα πληρώσουν το κόστος των εμβολίων όταν η υποστήριξη των δωρητών μειώνεται. Ένας ισχυρός δείκτης τιμολόγησης θα έδειχνε τουλάχιστον ότι οι εύλογες ανησυχίες για τις τιμές λαμβάνονται σοβαρά υπόψη».

Την ίδια ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει προθυμία να αντιμετωπιστεί το θέμα των ακατάλληλων προς χρήση εμβολίων στις αναπτυσσόμενες χώρες σήμερα. Από το 2008-2013, 112 εκατομμύρια παιδιά δεν έκαναν ούτε τα βασικά εμβόλια για να προστατευτούν από θανατηφόρες παιδικές ασθένειες, κυρίως επειδή τα εμβόλια που είναι σήμερα διαθέσιμα είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές (π.χ πρέπει να διατηρούνται σε ψυγείο, απαιτείται εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό για να κάνει την ένεση, ή πρέπει να δοθούν σε πολλαπλές δόσεις για τις οποίες χρειάζονται αρκετές επισκέψεις στην κλινική).

Ενέργειες για την επιστροφή στην πρόοδο

Η παγκόσμια συνεργατική ώθηση για την ενδυνάμωση της ανοσοποίησης, ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’70, με την καθιέρωση του Προγράμματος Εκτεταμένων Εμβολιασμών σε όλες τις χώρες – επιτυγχάνοντας θεαματικά αποτελέσματα, μέσω της αύξηση των επιπέδων εμβολιασμού από λόγου χάριν ενός ποσοστού 5% σε περισσότερο από 80% σε πολλές χώρες ως και το 2013. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πλέον ότι οι εμβολιασμοί προλαμβάνουν ετησίως μεταξύ 2 και 3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως και προφυλάσσουν πολλούς ανθρώπους από ασθένειες και αναπηρίες.

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τα Εμβόλια προτείνει τρείς δράσεις – κλειδιά για τη μείωση του εμβολιαστικού κενού:

 • Την ενσωμάτωση της ανοσοποίησης με έτερες υπηρεσίες υγείας, όπως η μετα- νεογνική φροντίδα για μητέρες και μωρά.
 • Ενδυνάμωση των συστημάτων υγείας ώστε να παρέχονται εμβόλια ακόμη και εν καιρώ κρίσεων.
 • Η διασφάλιση ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε εμβόλια και μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος αυτών.

Ορισμένες από τις κρίσιμες λειτουργικές ανάγκες ώστε να διασφαλιστεί η επέκταση της ανοσοποίησης και της παροχής εμβολίων, είναι οι εξής:

 • Εύρεση τρόπων για την απλοποίηση των διαδικασιών εμβολιασμού στο πεδίο.
 • Βελτίωση της παροχής εμβολιασμών ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε παιδί, ειδικότερα σε όσα ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.
 • Διασφαλίζοντας την οικονομική προσιτότητα και την ενδυνάμωση των αλυσίδων παροχής των εμβολίων.
 • Η εκπαίδευση περισσότερων επαγγελματιών υγείας, εξειδικευμένων διευθυντών και η παροχή υποστηρικτικής εποπτείας.
 • Η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που συλλέγονται από τις χώρες και η χρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών για τη βελτίωση των διαδικασιών ανοσοποίησης.
 • Το ξεπέρασμα των προκλήσεων που θέτουν οι συγκρούσεις, οι φυσικές καταστροφές και άλλες σοβαρές κρίσεις.
 • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η απαίτηση για παροχή εμβολιασμών από τις κοινότητες και
 • Μεγαλύτερη λογοδοσία αναφορικά με τον μικρο-προγραμματισμό των εργασιών εμβολιασμού καθώς και ξεκάθαρες «γραμμές» υπευθυνότητας.

Εμβολιαστική Κάλυψη

Βασικά στοιχεία

 • Η ανοσοποίηση αποτρέπει ασθένειες, αναπηρία, και θανάτους από νόσους που μπορούν να αποφευχθούν μέσω των εμβολιασμών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, της διφθερίτιδας, της ηπατίτιδας Β, της ιλαράς, της παρωτίτιδας, του κοκκύτη, της πνευμονίας, της πολιομυελίτιδας, της διάρροιας από ροταϊό, της ερυθράς και του τετάνου.
 • Η Παγκόσμια Εμβολιαστική Κάλυψη παραμένει σε σταθερά επίπεδα.
 • Η ανοσοποίηση αποτρέπει περίπου 2 με 3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως.
 • Παρόλα αυτά έχει υπολογισθεί ότι περίπου 21,8 εκατομμύρια βρέφη σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε βασικά εμβόλια.

Γράφημα – Παγκόσμια Εμβολιαστική Κάλυψη – Έτος 2013/ Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

WHO dataΠηγές: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Γιατροί Χωρίς Σύνορα

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  «Το νοσηλευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα μέσα από το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ» | Η οπτική του κοινωνικού φύλου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!