Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Καλές Πρακτικές στον τομέα της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Προστασίας

good-employment-policies-european-commission-socialpolicy.grΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα Έκθεση μέσω της οποίας παρακολούθησε τις καλές πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ένταξης.

Η πράξη αυτή διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε. για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EU’s Programme for Employment and Social Innovation (EaSI).

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί προγράμματα στα πεδία της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας και ένταξης, διευκολύνοντας τις δημόσιες διοικήσεις και άλλους εταίρους να αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες, να αξιολογούν νέες πολιτικές και να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές.

Παραδείγματα καλών πρακτικών

Παραδείγματος χάριν, ένα πρόγραμμα σχετικά με τις «πράσινες θέσεις εργασίας» («green jobs») στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρήθηκε ως παραδειγματικό καθώς δημιούργησε ένα μοντέλο που κατάφερε να αυξήσει τις πιθανότητες των μακροχρόνια ανέργων και χαμηλών δεξιοτήτων παραβατών να βρουν απασχόληση τον τομέα της πράσινης οικονομίας.

Ακόμη ένα συνιστώμενο πρόγραμμα ήταν αυτό που προέκυψε από τη συνεργασία μεταξύ Ιταλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ρουμανίας και Τσεχίας. Σε όλες αυτές τις χώρες πλην των δύο τελευταίων, οι καλές πρακτικές “συγκεντρώθηκαν” κατά τη μετάβαση των νεαρών μεταναστών δεύτερης γενιάς από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Ένα δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων με στόχο τη μελλοντική συνεργασία οικοδομήθηκε και στις έξι αυτές χώρες.

Το Γαλλικό πρόγραμμα με τίτλο HAPPIER απέδειξε ότι μέσω ενός προγράμματος Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας (Adapted Physical Activity) βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ανθρώπων, βελτιώνοντας παράλληλα σε σημαντικό βαθμό τις φυσικές ικανότητες και την καθημερινή απόδοση των ηλικιωμένων ανθρώπων, μειώνοντας σε ορισμένους από τους συμμετέχοντες τα συμπτώματα κατάθλιψης.

Η έκθεση συνέλεξε 19 παραδείγματα καλών πρακτικών, 16 στον τομέα της απασχόλησης και τα υπόλοιπα στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και ένταξης.

Πηγή: ec.europa.eu

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 3.000 ανέργους 18-30 ετών

Be the first to comment on "Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Καλές Πρακτικές στον τομέα της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Προστασίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!