Δημόσια Διαβούλευση: Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία: 21/07/2015

Πεδίο (πεδία) πολιτικής

 

Ομάδες – Στόχοι

Οι ομάδες στόχοι είναι: Τα κράτη-μέλη – οι οργανώσεις κοινωνικών εταίρων – οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με ενδιαφέρον για ζητήματα ισότητας των φύλων, βίας κατά των γυναικών, ή/και για κοινωνικά ζητήματα, φορείς προώθησης της ισότητας, καθώς και άλλες οργανώσεις ή/και άτομα.

Περίοδος Διαβούλευσης

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 21/4 ως και τις 21/7/2015.

 

Αντικείμενο της Διαβούλευσης

Η συγκεκριμένη δημόσια διαβούλευση θα αξιοποιηθεί για την συγκέντρωση των απόψεων τους ευρέος κοινού υπό το πλαίσιο της προετοιμασίας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεδίο της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών πέραν του έτους 2015.

Ερωτηματολόγιο

Μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο εδώ –> Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. .

Γλώσσες

Μπορείτε να συνεισφέρετε στη δημόσια διαβούλευση σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ε.Ε.

Κείμενα Αναφοράς

Λεπτομέρειες Επικοινωνίας

Ερωτήματα σχετικά με τη διαβούλευση μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση.

Αρμόδια Υπηρεσία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Τμήμα Ισότητας των Φύλων (Gender Equality Unit – JUST D.2)
E-mail: JUST-D2-unit@ec.europa.eu

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Disclaimer)

Οι συνεισφορές στη διαβούλευση θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα. Οι συνεισφορές μπορεί να τηρηθούν εμπιστευτικές έπειτα από σχετικό αίτημα. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι συμμετάσχουν στη διαβούλευση θα πρέπει να εκφράσουν ρητώς στην συνεισφορά τους ότι αντιτίθενται στη δημοσίευσή της.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

———–

Πηγή: http://ec.europa.eu/justice/

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Κοινή δήλωση αναφορικά με την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Be the first to comment on "Δημόσια Διαβούλευση: Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!