Καλές πρακτικές στην διαπίστωση και εφαρμογή διαρκών και μόνιμων λύσεων για παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειες τους

 

 Περίοδος υλοποίησης: Ιούνιος 2014 – Νοέμβριος 2015
 

Διαχειριστής:

 

Ιρλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Συνεργάτες:  

Greek Council for Refugees, Greece
Defence for Children, The Netherlands 
Human Rights League, Slovakia 
Hope for Children, Cyprus 
Platform for Minors in Exile, Belgium 
People for Change, Malta 
Children’s Society, UK
Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge, Germany 
Forum Refugies, France

 

Χώρες υλοποίησης:

 

Ελλάδα, Ολλανδία, Σλοβακία, Κύπρος, Βέλγιο, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία

 

Στήριξη:

 

Pilot project – Analysis of reception, protection and integration policies for unaccompanied minors in the EU
EU Commission-DG Home Affairs

 

Στόχοι:

 

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών σχετικά με την μεθοδολογία, που ακολουθείται από τους αρμόδιους φορείς, για την διαπίστωση  μόνιμων και διαρκών λύσεων για το συμφέρον του παιδιού. Το πρόγραμμα «Μόνιμες και διαρκείς Λύσεις – Durable Solutions» θεωρεί ότι η εκτίμηση για την εξεύρεση διαρκούς λύσης δεν αποτελεί απλά αναπόσπαστο βήμα της διαπίστωσης σχετικά με το αν ένα παιδί θα πρέπει να επιτρέψει στην χώρα καταγωγής του, αλλά είναι εξίσου σημαντική για την διαπίστωση σχετικά με το αν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού  διασφαλίζεται, είτε με την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας, προστασίας από την εμπορία ανθρώπων, είτε τέλος με την αίτηση του παιδιού για την παροχή  προστασίας από την χώρα υποδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους ή των εν γένει δικαιωμάτων του παιδιού. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει εκτίμηση ως προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού σύμφωνα με την Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, το Σχόλιο Νο 6 (2005) της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ως εκ τούτου βασικός  στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει την μεθοδολογία/πρακτική που ακολουθείται για τον προσδιορισμό της διαρκούς λύσης  προς όφελος του παιδιού.  

 

Δραστηριότητες:

  • Έρευνα
  • Συνεντεύξεις με όσους παρέχουν υπηρεσίες για τη διαπίστωση μόνιμης λύσης
  • Σύνταξη εθνικών αναφορών
  • Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού
  • Ημερίδες Στρογγυλής Τραπέζης για την ανταλλαγή ευρημάτων
  • Σύνταξη και διανομή Διεθνούς συγκριτικής αναφοράς
  • Δημιουργία Οδηγιών και Εργαλείων κ.ά.
 

Αποτελέσματα:

 

Το παραχθεισόμενο υλικό του προγράμματος θα εκδοθεί και διανεμηθεί εντός του 2015 και περιλαμβάνει:

 

8 Εθνικές αναφορές (1 από κάθε συμμετέχουσα χώρα)
1 Διεθνή συγκριτική αναφορά, η οποία θα αναδεικνύει σχετικές καλές  πρακτικές
Οδηγίες και Εργαλεία για όσους παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με την μεθοδολογία για την διαπίστωση της μόνιμης λύσης

Πηγή: gcr.gr

Διαβάστε Επίσης  Η εξάπλωση του COVID-19 αναδεικνύει και επιδεινώνει μια προϋπάρχουσα παγκόσμια στεγαστική κρίση | Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας 2020

Be the first to comment on "Καλές πρακτικές στην διαπίστωση και εφαρμογή διαρκών και μόνιμων λύσεων για παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειες τους"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!