Νέες εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών 2015-2016

Ξεκινούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως την Πέμπτη 11 Ιουνίου, οι καταθέσεις αιτήσεων για τις νέες εγγραφές παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνώνστη συμβολή των οδών Ρόδου 181 & Σερήνου στα Σεπόλια, στον 4ο όροφο, Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου-σύμφωνα με αλφαβητικό πίνακα που καταρτίστηκε βάσει επωνύμου στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

Σχετικό Χρονοδιάγραμμα

Αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται στα ΚΕΠ στα ΣΕΔ του Δήμου Αθηναίων καθώς επίσης και συστημένα ή με courier επί αποδείξει στο Τμήμα Επιλογής αιτήσεων & παρακολούθησης εγγραφών, Ρόδου 181 & Σερήνου, 4ος όροφος υπόψη κας Σερέτη.

Προσοχή: Όσοι γονείς επιλέξουν τον ανωτέρω τρόπο κατάθεσης της αίτησης τους δεν θα παραλαμβάνουν αποδεικτικό παραλαβής και μοριοδότησης της αίτησής τους. Οι αιτήσεις που κατατίθενται μέσω ΚΕΠ, ΣΕΔ, συστημένες η με courier επί αποδείξει, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο έως τις 5 Ιουνίου 2015.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

-Οι καταθέτοντες πρέπει να έχουν έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητάς τους (π.χ. δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας, κλπ.) για να τους επιτραπεί η είσοδος στο κτίριο του Δ.Β.Α.
– Η βεβαίωση υγείας του παιδιού πρέπει να συνοδεύεται από απλό φωτοαντίγραφο των εμβολίων που αναφέρονται στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
– Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφα, δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Θα πρέπει όμως να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, που βρίσκετε στο έντυπο της αίτησης, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.
– Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
– Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων η πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 η άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική η άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα.

Ορισμός Δυναμικότητας Βρεφικών Και Νηπιακών Τμημάτων

Αίτηση

Διαβάστε Επίσης  Τα Ανοικτά Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Be the first to comment on "Νέες εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών 2015-2016"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!