Πρόταση ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την μέριμνα των ηλικιωμένων από την Εθνική Συμμαχία «WeDO»

Πρόταση ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την μέριμνα των ηλικιωμένων από την Εθνική Συμμαχία «WeDO»

 

Το κενό της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στην Ελλάδα για την φροντίδα των συνανθρώπων μας που ανήκουν στην Τρίτη ηλικία έρχεται να καλύψει η πρώτη Εισηγητική Έκθεση για την εκπόνηση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Γήρανση και τους Ηλικιωμένους». Η εν λόγω Έκθεση έχει εκπονηθεί από ομάδα της «Εθνικής Συμμαχίας για την Ευημερία και την Αξιοπρέπεια των Ατόμων Μεγαλύτερης Ηλικίας» – με τη συμμετοχή και του επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας Εργοθεραπείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου Αττικής – και έχει ήδη κατατεθεί για τα περαιτέρω στα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, Υγείας και Εσωτερικών.

Μεταξύ άλλων, η Εισηγητική Έκθεση υπογραμμίζει την έλλειψη χάραξης σχετικών πολιτικών στη χώρα μας, προωθώντας παράλληλα μια νομοθετημένη και συντονισμένη δράση για τη αντιμετώπιση των συνεπειών της δημογραφικής γήρανσης, όπως προβλέπεται στο Διεθνές Σχέδιο Δράσης για τη Γήρανση, που υπέγραψε η Ελλάδα το 2002 στη Μαδρίτη.

Λίγα λόγια για τη «Συμμαχία»

Η «Εθνική Συμμαχία για την Ευημερία και Αξιοπρέπεια των Ατόμων Μεγαλύτερης Ηλικίας συγκροτήθηκε το 2011 συνεχίζοντας το στόχο του ομώνυμου ευρωπαϊκού προγράμματος WeDO (Welbeing and Dignity for Older People) προκειμένου να δημιουργηθεί μια μόνιμη και ανοικτή Ευρωπαϊκή Εταιρική Συμμαχία των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών / τοπικών φορέων, αφοσιωμένων στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ενεργούς και υγιούς γήρανσης, αλλά και τη δημιουργία και εφαρμογή εθνικών στρατηγικών που θα προωθούν την ποιότητα ζωής των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα και βοήθεια, θα προλαμβάνουν την κακοποίηση των ηλικιωμένων στη χώρα μας, θα βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας στον τομέα της φροντίδας και θα διευκολύνουν το έργο των άτυπων φροντιστών.

Συντονιστής της «Συμμαχίας» είναι η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία. Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, μέσω της Υπηρεσίας Εργοθεραπείας, είναι ένας από τους 13 συνεργαζόμενους εταίρους, μερικοί από τους οποίους είναι: η ΜΚΟ 50και Ελλάς , η ΜΚΟ Γραμμή Ζωής, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, η Γ.Γ.Ι.Φ., το Ε.Κ.Κ.Α., ο Σ.Ε.Ε., ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εταιρεία Alzheimer Hellas, η Εταιρεία νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών, η ΠΕΜΦΗ, το περιοδικό Αυτονομία – Αναπηρία, κ.α.

Η Εισηγητική Έκθεση

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Γήρανση και τους Ηλικιωμένους

Σχέδιο άρθρου

1. Στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανατίθεται ο συντονισμός Εθνικής Επιτροπής, με συμμετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και εκπροσώπων άλλων συναρμόδιων φορέων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, με σκοπό τη σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Γήρανση και τους Ηλικιωμένους».

2. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζεται η σύνθεση και το έργο της Εθνικής Επιτροπής της παραγράφου 1, ο τρόπος και η διαδικασία σύνταξης και εφαρμογής του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Γήρανση και τους Ηλικιωμένους» καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη λεπτομέρεια.

3.  Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υιοθετείται το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Γήρανση και τους Ηλικιωμένους» και καθορίζεται η ανάπτυξη, η οργάνωση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση αυτού, καθώς και η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών για την εφαρμογή του.

Εισηγητική Έκθεση

Η ολοένα διευρυνόμενη αναγκαιότητα καταγραφής και διαχείρισης του κοινωνικού φαινομένου της γήρανσης του πληθυσμού και κατ’ επέκταση των όποιων θεμάτων και προβλημάτων συνδέονται με τους ηλικιωμένους, οδηγεί στην απαίτηση διαμόρφωσης μιας ολιστικής κοινωνικής πολιτικής με στρατηγικούς άξονες, στόχους και δράσεις. Η πολιτική αυτή είναι απαραίτητο να επικεντρώνεται σε διάφορα πεδία όπως η ποιότητα ζωής για την προαγωγή της ενεργούς γήρανσης, η πρόληψη και διαχείριση χρόνιων προβλημάτων υγείας, η ένταξη, η αποκατάσταση και η μακροχρόνια φροντίδα, η δια βίου μάθηση, η διαχείριση θεμάτων δημογραφικής πολιτικής, ασφαλιστικής κάλυψης, φτώχειας καθώς και η εξυπηρέτηση και διαχείριση προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο και στην κατοικία. Η απουσία της πολιτικής αυτής αποτυπώνεται στον κατακερματισμό της νομοθεσίας και των αρμοδιοτήτων, στην πολυτομεοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την έλλειψη συντονισμού, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη διάσπαση των πολιτικών και την ποιοτική υλοποίηση τους.

Η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου «Εθνικού Σχεδίου Δράσης» για την αντιμετώπιση των συνεπειών της δημογραφικής γήρανσης στην Ελλάδα, αποτελεί τροχοπέδη στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής.

Με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται η θεσμοθέτηση  ενός ενιαίου μηχανισμού με τη συνδρομή των συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων, έργο του οποίου είναι η σύνταξη ενός «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Γήρανση και τους Ηλικιωμένους». Μεταξύ των  στόχων του Σχεδίου είναι η ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής Ολοκληρωμένης Μακροχρόνιας Φροντίδας που θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων ηλικιωμένων και των οικογενειών τους, στην ενιαία παροχή ολοκληρωμένης και ποιοτικής φροντίδας από άτυπους και επαγγελματίες φροντιστές, με έμφαση στα δικαιώματα των ηλικιωμένων, καθώς και στη βέλτιστη χρήση οικονομικών πόρων.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

Διαβάστε Επίσης  Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου 2015-2019

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!