Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Μάρτιος 2015

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2015 ανήλθε σε 25,6% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 26,9%  τον Μάρτιο του 2014  και του αναθεωρημένου προς τα άνω 25,6% τον Φεβρουάριο του 2015.

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Μάρτιο του 2015  εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.518.858 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.211.507  άτομα,  ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.368.392  άτομα.

Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Μάρτιο των ετών 2010 έως και 2015  παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (σελίδα 2 – βλ. συνημμένο).  Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 14.056  άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2014  (αύξηση 0,4%) και μειώθηκαν κατά 16.092  άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 (μείωση 0,5%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 79.395  άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2014 (μείωση 6,2%)  και κατά 4.283  άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 ( μείωση 0,4%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί,  δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,  αυξήθηκαν κατά 13.891  άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2014 (αύξηση 0,4%)  και κατά 16.751  άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 (αύξηση 0,5%).

Μεθοδολογική Σημείωση:

Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική που «απομακρύνει»  την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά,  καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους .

Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιμήσεις της στα δεδομένα πολλών μηνών για να μπορέσει να διακρίνει την επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιμώμενα μεγέθη.

Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή,  ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων)  έτσι ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Μάρτιος 2015

Πηγή: statistics.gr

Διαβάστε Επίσης  7ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ουραγός στις δαπάνες για την αναπηρία η Ελλάδα στην Ευρώπη

Be the first to comment on "Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Μάρτιος 2015"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!