Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

Η παρουσίαση του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιηθεί βάσει της ταξινόμησης που παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων:

 • Σκοποί
 • Σίτιση
 • Στέγαση
 • Παροχές Κοινωνικής Υπηρεσίας
 • Συνεργασίες
 • Δράσεις
 • Σύλλογος Φίλων Ιδρύματος Αστέγων
 • Εθελοντές
 • Σχέδιο Αθηνά – ΕΣΤΙΑ
 • Βοήθεια στο δρόμο

 

Σκοποί

Βασικοί σκοποί των προγραμμάτων που εκπονεί και υλοποιεί το Ίδρυμα Αστέγων είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ανθρώπων οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται χωρίς στέγη ή δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους ασφαλή κατοικία επαρκούς επιπέδου. Επίσης, η ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης για την αποτροπή του φαινομένου, καθώς και η ανάπτυξη αντίστοιχων που θα μελετούν τις περιπτώσεις των αστέγων και θα φροντίζουν για τη μελλοντική αποκατάσταση και επανένταξή τους.

Για την επίτευξη των σκοπών του το Ίδρυμα Αστέγων συνεργάζεται και με φορείς που έχουν τους ίδιους σκοπούς. Πέραν των άλλων υπηρεσιών που παρέχει, το Ίδρυμα συγκεντρώνει και διανέμει είδη τροφίμων, ιματισμού, υπόδησης, φάρμακα κ.λπ. σε όσους προσέρχονται ή φιλοξενούνται στους χώρους του, καθώς και σε οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα τα οποία εντοπίζονται από τις δικές του ή άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, ενορίες, εθελοντές ή συνεργαζόμενους φορείς.

Σίτιση

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. παρέχει καθημερινά περίπου 2.500-3.000 μερίδες φαγητού σε άπορους και άστεγους Έλληνες και αλλοδαπούς. Το φαγητό διανέμεται δύο φορές ημερησίως (μεσημέρι 12:00-13:00 και απόγευμα 17:00-18:00) από το Κέντρο Σίτισης του Ιδρύματος, στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους 70 και Πειραιώς 35.

Στέγαση

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. διαθέτει τρεις ξενώνες. Ο ένας είναι ιδιόκτητος και δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία ενώ στους άλλους δύο παρέχεται φιλοξενία σε 160 άτομα. Η πληθυσμιακή ομάδα που εξυπηρετείται καλύπτει άτομα ηλικίας 18-65 ετών. Oι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν και ίδιες για όλους.

Παροχές Κοινωνικής Υπηρεσίας

  • Υποδοχή (intake)
  • Συμβουλευτική και ενημέρωση
  • Ψυχο-κοινωνική στήριξη
  • Κοινωνικο-προνοιακή κάλυψη των φιλοξενούμενων (έκδοση βιβλιαρίων, έκδοση επιδομάτων και συντάξεων κ.λπ.)
  • Κοινωνική αποκατάσταση (παραπομπές σε θεραπευτήρια, γηροκομεία κ.λπ.) και επανένταξη
  • Δωρεάν διανομή ιματισμού
  • Δημιουργία ομάδων αλληλοϋποστήριξης

Συνεργασίες

 • Συνεργασία με τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας (συνοδεία φιλοξενούμενων για διεκπεραίωση ιατρικών εξετάσεων και νοσηλεία).
 • Συνεργασία με κρατικούς και μη φορείς, με στόχο την κοινωνικο-επαγγελματική αποκατάσταση των αστέγων.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 • Συμμετοχή στο ελληνικό δίκτυο για το δικαίωμα στη στέγη.
 • Πλαίσιο εκπαίδευσης για φοιτητές συναφών επιστημονικών αντικειμένων.
    

Δράσεις

Το Ίδρυμα Αστέγων, για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των πολιτών, κινείται προς την πραγμάτωση συγκεκριμένων δράσεων. Σε πρώτη φάση υλοποιούνται συνεργασίες με φορείς που έχουν παρόμοιους καταστατικούς σκοπούς, όπως την Εκκλησία της Ελλάδος, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.), μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

Επίσης, το δίκτυο εθελοντών με τη βοήθεια του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος και πραγματοποιείται ευρύ φάσμα δράσεων στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων και της παροχής βοήθειας στον δρόμο.

Τέλος, μέσω ειδικής διαφημιστικής εκστρατείας και κατάλληλα σχεδιασμένων εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε η πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των αστέγων.

Σύλλογος Φίλων Ιδρύματος Αστέγων

Σκοποί του Συλλόγου Φίλων Ιδρύματος Αστέγων Δήμου Αθηναίων είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση των αναγκών των αστέγων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Αθηναίων, ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα στέγασης, σίτισης, ένδυσης, κ.λπ. των αστέγων και των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας και γενικότερα η εξεύρεση τρόπων και μέσων επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεών του, φροντίζει για την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας (κοινωνικής, επιμορφωτικής, πολιτιστικής) που αναδεικνύει το πρόβλημα (διαλέξεις, σεμινάρια, έντυπες εκδόσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λπ.) με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Επίσης, συνεργάζεται με αντίστοιχους μη κερδοσκοπικούς συλλόγους και φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς, επιστημονικούς, εκκλησιαστικούς), καθώς και με τους ανάλογους του εσωτερικού ή εξωτερικού. Συγκροτεί ομάδες εργασίας και προσελκύει εθελοντές με σκοπό την δημιουργία ειδικού εθελοντικού σώματος, με μέλη τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές για την αντιμετώπιση του ευαίσθητου ζητήματος των αστέγων. Τέλος, προσπαθεί να εξασφαλίσει και να συγκεντρώσει οικονομικούς πόρους για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Εθελοντές

Το Ίδρυμα Αστέγων του Δήμου Αθηναίων μέσω του προγράμματος του εθελοντισμού, στοχεύει στη δημιουργία δικτύου για την υποβοήθηση και την ενίσχυση του έργου του, που απευθύνεται σε όλους του πολίτες της Αθήνας.

Το σχήμα στο οποίο στηρίζεται το πρόγραμμα εθελοντισμού για τους άστεγους βασίζεται στο τρίπτυχο: Ίδρυμα Αστέγων – Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Αστέγων – Εθελοντές.

 Οι εθελοντές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναλαμβάνουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων. Ανά ομάδες εργάζονται στον δρόμο (street work) για τον εντοπισμό των αστέγων και την παροχή αναλυτικής πληροφόρησης προς το ίδρυμα. Άλλοι έχουν συμμετοχή στις ειδικές εξωτερικές κινητές μονάδες, που σε τακτά χρονικά διαστήματα προσφέρουν επιτόπου στους αστέγους φαγητό, ένδυση, κλινοσκεπάσματα, κλπ.

Σχέδιο Αθηνά – ΕΣΤΙΑ

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων και έκτακτων αναγκών λόγω καιρικών συνθηκών. Το σχέδιο ονομάστηκε “Αθηνά – ΕΣΤΙΑ”.

Σκοπός του είναι, αξιολογώντας τις προτεινόμενες λύσεις από χώρες με μεγαλύτερη πείρα στο ζήτημα, να περιγραφούν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των αστέγων σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και κρίσεων, στο πλαίσιο των δεδομένων και των δυνατοτήτων της πόλης των Αθηνών. Προς την κατεύθυνση αυτή επιλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν σχετικά άρθρα και μελέτες διαφόρων χωρών και πόλεων.

Στο σχέδιο διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις ειδικών καταστάσεων σε σχέση με τους αστέγους στην Αθήνα. Ειδικότερα, προβλέπει δημιουργία περισσότερων ξενώνων, παροχή βοήθειας στον δρόμο (με κινητοποίηση εξωτερικών μονάδων), διασύνδεση με το δίκτυο των Δημοτικών Ιατρείων, δημιουργία Κέντρου Ημέρας και χώρων στέγασης για άστεγες οικογένειες, καθώς και συγκρότηση δικτύου φορέων για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων.

Επιπλέον, προβλέπεται η λειτουργία εξειδικευμένου τηλεφωνικού κέντρου σε περιόδους κρίσεων, η δημιουργία έκτακτων καταφύγιων και η επωφελέστερη αξιοποίηση του δικτύου εθελοντών του Ιδρύματος.

Βοήθεια στο δρόμο

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των αστέγων, οργάνωσε την αποστολή εξωτερικών ομάδων για την παροχή βοήθειας στον δρόμο. Οι ομάδες αυτές, δραστηριοποιούμενες κυρίως σε περιόδους έκτακτης ανάγκης (λόγω κακών καιρικών συνθηκών, κ.λπ.), δίνουν φαγητό, κουβέρτες και υπνόσακους σε όσους έχουν ανάγκη, καθώς και πληροφορίες για το που μπορούν να διανυκτερεύσουν.

Οι ομάδες είναι οργανωμένες κατά τα διεθνή πρότυπα και απαρτίζονται από ειδικευμένο προσωπικό (γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κ.α.) ή βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Αυτονόητη θεωρείται η επάρκεια υλικών (κουβέρτες, ρούχα, φαγητό, ροφήματα κ.λπ.) τα οποία διανέμονται από τις κινητές μονάδες. Οι προμήθειες προέρχονται από προσφορές και από τα υπάρχοντα αποθέματα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία φυλάσσονται για τέτοιες περιπτώσεις.

Πηγή: cityofathens.gr
 

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Ανασκόπηση εξελίξεων στην απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις στην Ευρώπη: κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη

Be the first to comment on "Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!