Μέτρα συμφιλίωσης οικογενειακής/εργασιακής ζωής σε Γερμανία – Φινλανδία / Reconciling family, care and work in Germany and Finland

Επιμέλεια: Ντούνης Ανδρέας

(EL) Στη Γερμανία, η μεταρρύθμιση του γονεϊκού επιδόματος (ElterngeldPlus) που υιοθετήθηκε το 2014 εισάγει ένα “μπόνους” για τα ζευγάρια: εάν οι γονείς μοιραστούν ισότιμα τη φροντίδα των παιδιών, και εργαστούν μεταξύ 25 και 30 ωρών σε εβδομαδιαία βάση για τουλάχιστον τέσσερις μήνες, τότε θα λάβουν το επίδομα για επιπρόσθετους τέσσερις μήνες. Επιπρόσθετα, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει νέες ευέλικτες μορφές γονεϊκής άδειας. Η Γερμανία εισήγαγε νέα και βελτιωμένα μέτρα με το Νόμο περί Χρόνου Φροντίδας για την Οικογένεια και το Νόμο περί Χρόνου για τη Φροντίδα ώστε να καθιστά ευκολότερη τη συμφιλίωση μεταξύ των οικογενειακών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων  φροντίδας και της εργασίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι εργαζόμενοι αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια ώστε να μπορούν να συνεχίζουν να φροντίζουν για τους συγγενείς τους αλλά παράλληλα και να εργάζονται.

  • (ΕΝ) In Germany, a reform of parents’ benefit (ElterngeldPlus) adopted in 2014 introduces a bonus for partners: If parents share childcare equally and work between 25 and 30 hours a week for at least four months, they will receive the benefit for an additional four months. In addition, the reform involves new flexible forms of parental leave. Germany introduced new and improved regulation with the Family Care Time Act and the Care Time Act to make it easier to reconcile family, care and work. From 1 January 2015, employees are given more time flexibility and security so that they can care for their relatives and continue to work.

(EL) To 2014, η Φινλανδία φιλοξένησε ένα σεμινάριο που εστίασε στο ρόλο των ανδρών για την ανάπτυξη της (ουσιαστικής) ισότητας των φύλων. Η Φινλανδία προπορεύεται των έτερων ευρωπαϊκών χωρών στην ανάπτυξη μίας ενιαίας προσέγγισης στα ζητήματα των ανδρών. Τα προγράμματα πατρικών αδειών που έχει αναπτύξει είναι αρκετά αποτελεσματικά σε όρους αξιοποίησης τους από τους πατέρες. Η Φινλανδία έχει συστήσει, επίσης, μία κυβερνητική Ομάδα Εργασίας που ασχολείται με ζητήματα ανδρών. Επιπρόσθετα, πραγματοποίησε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ενσωματώνουν την εξειδικευμένη οπτική των ανδρών στο σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και παρακολουθούν την πρόοδο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων.

  • (ΕΝ) In 2014, Finland hosted a seminar focused on the role of men in developing gender equality. Finland is ahead of other EU countries in developing a more comprehensive approach to men’s issues . Its paternity leave schemes are quite effective in terms of the take-up by fathers. Finland also has a governmental Working Group dealing with men’s issues. Furthermore, it launched some reforms in education which specifically integrate men’s perspective in school curricula and monitoring of progress towards more gender equality.

 

Πηγή: European Commission/ DG Justice and Consumers – Report on Equality Between Women and Men 2014

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Πρόσβαση εργαζομένου με αναπηρία στις εγκαταστάσεις εκπαιδευτικού ιδρύματος

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!