Ο Συνήγορος του Πολίτη για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε και αυτή τη χρονιά μεγάλο αριθμό αναφορών για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)  και αφορά την παροχή βρεφονηπιακής φροντίδας σε παιδιά ωφελουμένων μητέρων ανέργων ή με επισφαλή θέση εργασίας.

Οι αναφορές αφορούσαν κυρίως τον χαρακτηρισμό της εργασιακής κατάστασης,  τον υπολογισμό και τα κριτήρια της μοριοδότησης, τους λόγους ακυρότητας των αιτήσεων, τις πραγματικές παροχές των επιλεγέντων παιδικών σταθμών, τις μετακινήσεις παιδιών, κ.ά..

Πολλά ζητήματα επιλύθηκαν κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ. Ωστόσο η Αρχή παρατήρησε για μια ακόμη χρονιά,  ότι αρκετές ιδιωτικές κυρίως δομές ανταποκρίνονται πλημμελώς στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβασή τους με το πρόγραμμα, χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο επαναξιολόγησής τους ή και έκπτωσής τους από αυτό.

Μόνη προκρινόμενη λύση από την ΕΕΤΑΑ είναι η μετακίνηση του παιδιού σε άλλη δομή,  όταν και εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Για τους παραπάνω λόγους ο Συνήγορος του Πολίτη συγκέντρωσε τις διαπιστώσεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος,  και κατόπιν συνάντησης με τη νομική υπηρεσία του οργανισμού, τις υπέβαλε στην ΕΕΤΑΑ και στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, προκειμένου να εξετασθούν ενόψει της νέας χρονιάς.

Έγγραφο Συνηγόρου Του Πολίτη

 

synigoros.gr

Διαβάστε Επίσης  Τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα ανησυχούν για τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!